دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ – ۱۰:۱۱

نمودار روزانه نرخ بازدهی اوراق خزانه داری 10 ساله آمریکا

بازار فارکس – نمودار روزانه نرخ بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا

بعد از جهش صعودی و بزرگ نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، به نظر می‌رسد که بازار اوراق قرضه به آرامش نسبی رسیده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا در واکنش اولیه به داده‌های تورمی جهش کردند.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۱٫۵۵ درصد و نرخ بازدهی اوراق ۲ ساله به ۰٫۵۰۵ درصد کاهش یافته اند. این هفته سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا در کانون توجهات بازار خواهند بود. دیدگاه‌های مقامات فدرال رزرو در رابطه با آینده تورم می‌توانند انتظارات نرخ بهره‌ای بازار را تغییر دهند.