تحلیل تکنیکال فارکس ۲ اوت/ ۱۱ مرداد:
مس Copper

تا زمانی که حمایت ۴.۳۵۴۵ شکسته نشود، مس می‌تواند رشد ۹.۰۳ درصدی داشته باشد.

سناریو اصلی: تا زمانی که حمایت ۴.۳۵۴۵ حفظ شود روند صعودی غالب است.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۴.۳۵۴۵ انتظار می‌رود قیمت تا ۴.۱۹۲۰ و سپس ۴.۰۹۵۰ افت داشته باشد.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI بالاتر از منطقه خنثی ۵۰ قرار دارد. مکدی در محدوده مثبت و بالاتر از خط سیگنال است. بنابراین اندیکاتور مکدی سیگنال ادامه روند صعودی را می‌دهد. قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ است.

نقاط اصلی:
پیوت: ۴.۳۵۴۵
مقاومت‌ها: ۵.۰۰۱۰، ۴.۹۰۳۵، ۴.۸۰۶۰
حمایت‌ها: ۴.۳۵۴۵، ۴.۱۹۲۰، ۴.۰۹۵۰

نمودار روزانه Copper (CME)
جفت ارز دلار ین USDJPY

این جفت ارز می‌تواند بین ۶۵ تا ۱۴۰ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱۱۰.۷۵ با هدف قیمتی ۱۰۹.۰۵ و ۱۰۸.۳۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۱۰.۷۵ با هدف قیمتی ۱۱۱.۶۵ و ۱۱۲.۲۰ وارد معامله خرید شوید.
توضیح بیشتر: شکست محدوده ۱۰۹.۰۵ می‌تواند افت تا ۱۰۸.۳۰ را در پی داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۱۰.۷۵
مقاومت‌ها: ۱۱۲.۲۰، ۱۱۱.۶۵، ۱۱۰.۷۵
حمایت‌ها: ۱۰۹.۰۵، ۱۰۸.۳۰، ۱۰۷.۴۵

نمودار روزانه USDJPY
جفت ارز پوند دلار GBPUSD

جفت ارز GBPUSD می‌تواند بین ۱۶۶ تا ۳۳۱ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۳۹۶۰ با هدف قیمتی ۱.۳۷۳۵ و ۱.۳۵۷۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱.۳۹۶۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱.۴۰۹۰ و ۱.۴۲۴۰ باشید
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال مختلطی به ما می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۳۹۶۰
مقاومت‌ها: ۱.۴۲۴۰، ۱.۴۰۹۰، ۱.۳۹۶۰
حمایت‌ها: ۱.۳۷۳۵، ۱.۳۵۷۰، ۱.۳۴۳۰

نمودار روزانه GBPUSD
جفت ارز دلار فرانک USDCHF

این جفت ارز می‌تواند بین ۱۳۷ تا ۲۲۷ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۹۲۰۰ با هدف قیمتی ۰.۸۹۲۰ و ۰.۸۸۳۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۰.۹۲۰۰ به سمت بالا به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۰.۹۲۷۰ و ۰.۹۳۶۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال حرکت نزولی را صادر می‌کند.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۹۲۰۰
مقاومت‌ها: ۰.۹۳۶۰، ۰.۹۲۷۰، ۰.۹۲۰۰
حمایت‌ها: ۰.۸۹۲۰، ۰.۸۸۳۰، ۰.۸۷۵۰

 

نمودار روزانه USDCHF
جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

خط روند نزولی می‌تواند موجب افت ۶۴ تا ۱۷۹ پیپی این جفت ارز شود.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۵۰۰ با هدف قیمتی ۰.۷۲۸۰ و ۰.۷۱۶۵ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۰.۷۵۰۰ می‌توانید به دنبال فرصت معاملاتی خرید با اهدف ۰.۷۵۹۰ و سپس ۰.۷۶۹۰ باشید.
توضیح بیشتر: شکست محدوده ۰.۷۲۸۰ می‌تواند افت تا محدوده ۰.۷۱۶۵ را در پی داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۵۰۰
مقاومت‌ها: ۰.۷۶۹۰، ۰.۷۵۹۰، ۰.۷۵۰۰
حمایت‌ها: ۰.۷۲۸۰، ۰.۷۱۶۵، ۰.۶۹۹۰

نمودار روزانه AUDUSD
جفت ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا NZDUSD

این جفت ارز می‌تواند بین ۹۲ تا ۱۷۲ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۰۹۵ با هدف قیمتی ۰.۶۸۸۰ و ۰.۶۸۰۰ می‌توانید وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۰.۷۰۹۵ به سمت بالا به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۰.۷۲۱۰ و ۰.۷۳۱۵ باشید.
توضیح بیشتر: تا زمانی که مقاومت ۰.۷۰۹۵ شکسته نشود، احتمال شکست محدوده ۰.۶۸۸۰ زیاد است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۰۹۵
مقاومت‌ها: ۰.۷۳۱۵، ۰.۷۲۱۰، ۰.۷۰۹۵
حمایت‌ها: ۰.۶۸۸۰، ۰.۶۸۰۰، ۰.۶۷۰۰

نمودار روزانه NZDUSD
جفت ارز دلار کانادا دلار آمریکا USDCAD

جفت ارز USDCAD می‌تواند بین ۱۳۴ تا ۳۴۴ پیپ افت داشته باشد

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱.۲۳۸۰ با هدف قیمتی ۱.۲۶۰۰ و ۱.۲۸۱۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشد.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱.۲۳۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف قیمتی ۱.۲۲۵۰ و سپس ۱.۲۱۳۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال مختلطی به ما می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۲۳۸۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۹۵۰، ۱.۲۸۱۰، ۱.۲۶۰۰
حمایت‌ها: ۱.۲۳۸۰، ۱.۲۲۵۰، ۱.۲۱۳۰

نمودار روزانه USDCAD
جفت ارز یورو دلار EURUSD

جفت ارز EURUSD می‌تواند بین ۱۲۰ تا ۱۷۰ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۱۹۸۰ با هدف قیمتی ۱.۱۷۵۰ و ۱.۱۷۰۰ وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱.۱۹۸۰ با هدف قیمتی ۱.۲۱۰۰ و ۱.۲۱۹۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
توضیح بیشتر: تا زمانی که مقاومت ۱.۱۹۸۰ شکسته نشود احتمال شکست محدوده ۱.۱۷۵۰ بسیار زیاد است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۱۹۸۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۱۹۰، ۱.۲۱۰۰، ۱.۱۹۸۰
حمایت‌ها: ۱.۱۷۵۰، ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۶۰۰

نمودار روزانه EURUSD

منبع: trading central

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.