تحلیل تکنیکال فارکس ۱۶ اوت/ ۲۵ مرداد:
نفت WTI

نفت در تایم فریم هفتگی می‌تواند ۱۸.۲۲% رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۶۳.۱۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۷۶.۹ و ۸۰ دلار باشید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۶۳.۱۰ با هدف قیمتی ۵۷.۲۰ و سپس ۵۱ به دنبال فرصت معاملاتی فروش باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI سیگنال مختلطی می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۶۳.۱۰
مقاومت‌ها: ۸۶.۰۰، ۸۰.۰۰، ۷۶.۹۰
حمایت‌ها: ۶۳.۱۰، ۵۷.۲۰، ۵۱.۰۰

نمودار هفتگی نفت WTI
مس Copper

مس ممکن است افت ۹.۳۹ درصدی داشته باشد.

سناریو اصلی: قیمت مس می‌تواند تا محدوده ۴.۰۵۰۵ افت داشته باشد
سناریو جایگزین: شکست بالاتر از محدوده ۴.۴۹۸۵ می‌تواند رشد قیمتی تا محدودده ۴.۶۵۸۰ و سپس ۴.۷۵۳۰ را به همراه داشته باشد.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI زیر محدوده ۵۰ است. خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال و در محدوده منفی است. اندیکاتور مکدی سیگنال نزولی می‌دهد. قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ در محدوده ۴.۳۹۲۳ و بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ که حوالی قیمت ۴.۳۵۳۷ قرار گرفته، معامله می‌شود.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۴.۴۹۸۵
مقاومت‌ها: ۴.۷۵۳۰، ۴.۶۵۸۰، ۴.۴۹۸۵
حمایت‌ها: ۴.۰۵۰۵، ۳.۹۵۶۵، ۳.۸۶۲۵

نمودار روزانه مس CME
جفت ارز یورو دلار EURUSD

جفت ارز EURUSD می‌تواند بین ۹۴ تا ۲۱۴ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۱۹۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف ۱.۱۷۰۰ و ۱.۱۵۸۰ باشید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱.۱۹۰۰ به سمت بالا با هدف قیمتی ۱.۱۹۸۰ و سپس ۱.۲۱۰۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
توضیح بیشتر: شکست محدوده ۱.۱۷۰۰ می‌تواند افت تا محدوده ۱.۱۵۸۰ را در پی داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۱۹۰۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۱۰۰، ۱.۱۹۸۰، ۱.۱۹۰۰
حمایت‌ها: ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۵۸۰، ۱.۱۵۰۰

نمودار روزانه EURUSD
جفت ارز پوند دلار GBPUSD

جفت ارز GBPUSD می‌تواند بین ۱۳۳ تا ۲۹۸ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۳۹۶۰ با هدف قیمتی ۱.۳۷۳۵ و سپس ۱.۳۵۷۰ به دنبال فرصت معاملات خرید باشید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱.۳۹۶۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱.۴۰۹۰ و ۱.۴۲۴۰ باشید.
توضیح بیشتر: تا زمانی که مقاومت ۱.۳۹۶۰ شکسته نشود، احتمال افت تا محدوده ۱.۳۷۳۵ بسیار زیاد است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۳۹۶۰
مقاومت‌ها: ۱.۴۲۴۰، ۱.۴۰۹۰، ۱.۳۹۶۰
حمایت‌ها: ۱.۳۷۳۵، ۱.۳۵۷۰، ۱.۳۴۳۰

نمودار روزانه GBPUSD
جفت ارز دلار فرانک USDCHF

بالاتر از محدوده ۰.۹۰۳۰ سوگیری صعودی است و این جفت ارز می‌تواند بین ۱۱۶ تا ۲۰۶ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۰.۹۰۳۰ با هدف قیمتی ۰.۹۲۷۰ و سپس ۰.۹۳۶۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۰.۹۰۳۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با اهداف ۰.۸۹۲۰ و سپس ۰.۸۸۳۰ باشید.
توضیح بیشتر: از لحاظ تکنیکالی اندیکاتور RSI بالاتر از محدوده خنثی ۵۰ است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۹۰۳۰
مقاومت‌ها: ۰.۹۴۷۰، ۰.۹۳۶۰، ۰.۹۲۷۰
حمایت‌ها: ۰.۹۰۳۰، ۰.۸۹۲۰، ۰.۸۸۳۰

نمودار روزانه USDCHF
جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

این جفت ارز می‌تواند بین ۸۹ تا ۲۰۴ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۴۸۰ با هدف قیمتی ۰.۷۲۸۰ و سپس ۰.۷۱۶۵ به دنبال فرصت معاملاتی فروش باشد.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۰.۷۴۸۰ وارد معامله خرید با هدف ۰.۷۵۹۰ و ۰.۷۷۷۰ شوید.
توضیح بیشتر: شکست محدوده ۰.۷۲۸۰ می‌تواند افت تا محدوده ۰.۷۱۶۵ را به همراه داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۴۸۰
مقاومت‌ها: ۰.۷۷۷۰، ۰.۷۵۹۰، ۰.۷۴۸۰
حمایت‌ها: ۰.۷۲۸۰، ۰.۷۱۶۵، ۰.۶۹۹۰

نمودار روزانه AUDUSD
جفت ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا NZDUSD

این جفت ارز می‌تواند بین ۹۰ تا ۱۶۰ پیپ افت داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۰۸۵ با هدف ۰.۶۹۵۰ و ۰.۶۸۸۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۰.۷۰۸۵ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۰.۷۱۶۰ و ۰.۷۲۴۰ باشید.
توضیح بیشتر: تا زمانی که مقاومت ۰.۷۰۸۵ پابرجا باشد احتمالا هر گونه روند صعودی، حرکت محدودی داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۰۸۵
مقاومت‌ها: ۰.۷۲۴۰، ۰.۷۱۶۰، ۰.۷۰۸۵
حمایت‌ها: ۰.۶۹۵۰، ۰.۶۸۸۰، ۰.۶۸۰۰

نمودار روزانه NZDUSD
جفت ارز دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

با حفظ حمایت ۱.۲۴۲۰ جفت ارز USDCAD می‌تواند بین ۱۵۴ تا ۲۹۴ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱.۲۴۲۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱.۲۶۷۰ و سپس ۱.۲۸۱۰ باشید.
سناریو جایگزین: با شکست حمایت ۱.۲۴۲۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف ۱.۲۳۰۰ و ۱.۲۱۸۰ باشید.
توضیح بیشتر: در محدوده ۱.۲۴۴۰ حمایتی تشکیل شده و قیمت موقتا به ثبات رسیده است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۲۴۲۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۹۵۰، ۱.۲۸۱۰، ۱.۲۶۷۰
حمایت‌ها: ۱.۲۴۲۰، ۱.۲۳۰۰، ۱.۲۱۸۰

نمودار روزانه USDCAD
جفت ارز دلار ین USDJPY

این جفت ارز می‌تواند بین ۱۴۲ تا ۲۲۷ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱۰۸.۷۰ با هدف قیمتی ۱۱۰.۸۰ و ۱۱۱.۶۵ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۱۰۸.۷۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با اهداف ۱۰۸.۳۰ و ۱۰۷.۴۵ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI مومنتوم نزولی نشان نمی‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۰۸.۷۰
مقاومت‌ها: ۱۱۲.۲۰، ۱۱۱.۶۵، ۱۱۰.۸۰
حمایت‌ها: ۱۰۸.۷۰، ۱۰۸.۳۰، ۱۰۷.۴۵

نمودار روزانه USDJPY

منبع: trading central

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.