تحلیل تکنیکال فارکس ۲۶ ژوئیه/ ۴ مرداد:
جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

در تایم فریم هفتگی این جفت ارز می‌تواند بین ۳۵۲ پیپ تا ۹۸۲ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۸۰۰ با هدف قیمتی ۰.۷۰۰ و ۰.۶۶۷۰ می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۰.۷۸۰۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۰.۸۰۰ و ۰.۸۲۵۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۸۰۰
مقاومت‌ها: ۰.۸۲۵۰، ۰.۸۰۰۰، ۰.۷۸۰۰
حمایت‌ها: ۰.۷۰۰۰، ۰.۶۶۷۰، ۰.۶۳۸۰

نمودار هفتگی AUDUSD
جفت ارز یورو دلار EURUSD

جفت ارز EURUSD می‌تواند بین ۷۰ تا ۱۷۰ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۱۹۲۰ با هدف ۱.۱۷۰ و ۱.۱۶۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱.۱۹۲۰ با هدف قیمتی ۱.۲۱۰۵ و ۱.۲۱۷۵ به دنبال فرصت معاملاتی خرید باشید.
توضیح بیشتر: شکست محدوده ۱.۱۷۰۰ می‌تواند افت بیشتر تا محدوده ۱.۱۶۰ در پی داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۱۹۲۰
مقاومت‌ها: ۱.۲۱۷۵، ۱.۲۱۰۵، ۱.۱۹۲۰
حمایت‌ها: ۱.۱۷۰۰، ۱.۱۶۰۰، ۱.۱۴۹۰

نمودار روزانه EURUSD
جفت ارز دلار ین USDJPY

با حفظ مقاومت ۱۱۱.۶۵ این جفت می‌تواند بین ۱۳۸ تا ۲۲۳ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱۱۱.۶۵ می‌توانید با هدف ۱۰۹.۱۵ و ۱۰۸.۳۰ وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۱۱۱.۶۵ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۱۱۲.۲۰ و ۱۱۳.۰ باشید.
توضیح بیشتر: تا زمانی که مقاومت ۱۱۱.۶۵ شکسته نشود، احتمال شکست محدوده ۱۰۹.۱۵ بسیار بالا است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۱۱.۶۵
مقاومت‌ها: ۱۱۳.۰۰، ۱۱۲.۲۰، ۱۱۱.۶۵
حمایت‌ها: ۱۰۹.۱۵، ۱۰۸.۳۰، ۱۰۷.۴۵

نمودار روزانه USDJPY
جفت ارز دلار فرانک USDCHF

سوگیری در این جفت ارز همچنان صعودی است و این رمزارز می‌تواند ۷۲ تا ۱۶۲ پیپ رشد کند.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۰.۹۰۸۰ با هدف قیمتی ۰.۹۲۷۰ و ۰.۹۳۶۰ می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۰.۹۰۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف ۰.۹۰۰ و ۰.۸۹۲۰ باشید.
توضیح بیشتر: اندیکاتور RSI فعلا وجود مومنتوم نزولی را نشان نمی‌دهد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۹۰۸۰
مقاومت‌ها: ۰.۹۴۵۵، ۰.۹۳۶۰، ۰.۹۲۷۰
حمایت‌ها: ۰.۹۰۸۰، ۰.۹۰۰۰، ۰.۸۹۲۰

نمودار روزانه USDCHF
جفت ارز دلار نیوزیلند دلار آمریکا NZDUSD

این جفت ارز می‌تواند ۹۷ تا ۱۷۷ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۰.۷۰۹۵ با هدف قیمتی ۰.۶۸۸۰ و ۰.۶۸۰۰ می‌توانید وارد معامله فروش شوید
سناریو جایگزین: بالاتر از محدوده ۰.۷۰۹۵ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف ۰.۷۲۱۰ و ۰.۷۳۱۵ باشید.
توضیح بیشتر: با شکست محدوده ۰.۶۸۸۰، قیمت می‌تواند تا محدوده ۰.۶۸۰۰ ریزش داشته باشد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۰.۷۰۹۵
مقاومت‌ها: ۰.۷۳۱۵، ۰.۷۲۱۰، ۰.۷۰۹۵
حمایت‌ها: ۰.۶۸۸۰، ۰.۶۸۰۰، ۰.۶۷۲۰

نمودار روزانه NZDUSD
جفت ارز دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

جفت ارز USDCAD می‌تواند بین ۱۷۹ تا ۳۰۹ پیپ رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱.۲۳۸۰ با هدف قیمتی ۱.۲۷۵۰ و ۱.۲۸۸۰ می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: پایین‌تر از محدوده ۱.۲۳۸۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف ۱.۲۲۵۰ و ۱.۲۱۳۰ باشید
توضیح بیشتر: از لحاظ تکنیکالی RSI بالاتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۲۳۸۰
مقاومت‌ها: ۱.۳۰۳۰، ۱.۲۸۸۰، ۱.۲۷۵۰
حمایت‌ها: ۱.۲۳۸۰، ۱.۲۲۵۰، ۱.۲۱۳۰

نمودار روزانه USDCAD
جفت ارز پوند دلار GBPUSD

مقاومت کلیدی جفت ارز GBPUSD محدوده ۱.۳۹۶۰ است و این جفت ارز می‌تواند بین ۱۸۰ تا ۳۲۰ پیپ ریزش داشته باشد.

سناریو اصلی: پایین‌تر از محدوده ۱.۳۹۶۰ با هدف قیمتی ۱.۳۵۷۰ و ۱.۳۴۳۰ می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱.۳۹۶۰ به دنبال فرصت معاملاتی خرید با هدف قیمتی ۱.۴۰۹۰ و ۱.۴۲۴۰ باشید.
توضیح بیشتر: هر چند از لحاظ تکنیکالی نمی‌توان بازگشت صعودی قیمت را نادیده گرفت، اما احتمالا این حرکت بازگشتی بسیار محدود خواهد بود.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱.۳۹۶۰
مقاومت‌ها: ۱.۴۲۴۰، ۱.۴۰۹۰، ۱.۳۹۶۰
حمایت‌ها: ۱.۳۵۷۰، ۱.۳۴۳۰، ۱.۳۲۹۰

نمودار روزانه GBPUSD
طلا

طلا می‌تواند ۳.۸۴% رشد داشته باشد.

سناریو اصلی: بالاتر از محدوده ۱۷۹۰.۰ با هدف قیمتی ۱۸۴۰ و ۱۸۷۰ می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
سناریو جایگزین: با شکست محدوده ۱۷۹۰.۰ به دنبال فرصت معاملاتی فروش با هدف قیمتی ۱۷۵۵ و ۱۷۲۵ باشید.
توضیح بیشتر: حمایتی در محدوده ۱۷۹۰ تشکیل شده که موجب ثبات قیمت شده است.

نقاط کلیدی:
پیوت: ۱۷۹۰
مقاومت‌ها: ۱۸۹۵.۰۰، ۱۸۷۰.۰۰، ۱۸۴۰.۰۰
حمایت‌ها: ۱۷۹۰.۰۰، ۱۷۵۵.۰۰، ۱۷۲۵.۰۰

نمودار روزانه طلا

منبع: trading central

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.