یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ – ۹:۲۵

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

USDJPY در کانال صعودی قرار دارد

در نمودار هفتگی USDJPY، ساختار بازار صعودی است. هم چنین جفت ارز در کانال صعودی قرار دارد که تائیدی بر وجود مومنتوم بولیش در بازار است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز دلار ین از سوی برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی حمایت شود و به بالای نرخ ۱۴۸ عبور کند، می تواند به سقف کانال صعودی برسد. با شکست این سطح قیمتی، اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۴ هدف بعدی بازار خواهد بود که با برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی انطباق خوبی دارد.

اما در صورتی که نرخ ۱۴۸ به مقاومت تبدیل شود، از برخورد بازار به سقف کانال ممانعت خواهد کرد و USDJPY می تواند به سمت حمایت ۱۴۵٫۰۷ بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی دلار ین 1 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی USDJPY، بازگشت مثبت قیمت از محدوده حمایتی/تقاضا ادامه دارد و ساختار جفت ارز دلار به ین ژاپن صعودی یا بولیش است. اخیراً بازار از سوی نرخ ۱۴۵٫۰۷ حمایت شده و به سمت بالا حرکت کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای خرید افزایش یابند و نرخ ۱۴۶٫۴۴ شکسته شود، USDJPY می تواند به نرخ ۱۴۹ برسد. با شکست این سطح قیمتی، جفت ارز برای برخورد مجدد به اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۴ آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال هفتگی دلار ین 2 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی USDJPY، ساختار بازار متمایل به صعودی است و بازگشت مثبت بازار از محدوده حمایتی ادامه دارد. در معاملات هفته جاری، اگر قیمت از سوی نرخ ۱۴۵٫۰۷ حمایت شود و به بالای نرخ ۱۴۵٫۳۷ عبور کند، می تواند به سمت نرخ ۱۴۷٫۷۱ حرکت کند. با شکست این نرخ، جفت ارز برای برخورد مجدد به نرخ ۱۵۱٫۹۴ آماده خواهد شد.

اما در صورتی که جفت ارز دلار ین به زیر نرخ ۱۴۵٫۰۷ عبور کند، نشانگر تشکیل اوج قیمتی موقت است و بازار می تواند به سمت ۱۴۲٫۲۴ و سپس میانگین نمایی ۲۰ روز بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی دلار ین 1 3 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی USDJPY، قیمت از خط روند صعودی پیروی می کند و هم چنین بازار بالای میانگین نمایی ۲۰ قرار دارد. از این روز ساختار جفت ارز دلار ین متمایل به صعودی است.

اخیراً بازار در ادامه حرکت صعودی به اوج قیمتی ۱۴۵٫۰۷ رسیده است. در معاملات هفته جاری، اگر USDJPY به بالای این نرخ عبور کند، حرکت صعودی فعلی تا نرخ ۱۴۷٫۷۱ و سپس اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۴ احیا خواهد شد.

اما در صورتی که نرخ ۱۴۵٫۰۷ به مقاومت تبدیل شود، ساختار بازار خنثی یا رنج خواهد شد و جفت ارز می تواند به سمت نرخ ۱۴۲٫۲۴ و سپس میانگین نمایی ۲۰ روز بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی دلار ین 4 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی USDJPY، قیمت بالای خط روند صعودی و میانگین نمایی ۲۰ روز قرار دارد و ساختار بازار متمایل به صعودی است. اخیراً جفت ارز دلار ین برای سومین بار از سوی EMA 20 حمایت شده و به سمت بالا بازگشته است. در معاملات هفته جاری، اگر مقاومت جزئی ۱۴۲٫۲۴ شکسته شود، بازار می تواند به سمت اوج قیمتی فعلی ۱۴۵٫۰۷ حرکت کند.

اما در صورتی که مقاومت ۱۴۲٫۲۴ موقعیت خود را حفظ کند، جفت ارز USDJPY می تواند دوباره به سمت میانگین نمایی ۲۰ و حمایت ۱۳۸ بازگردد. با شکست این سطوح حمایتی، خط روند صعودی هدف بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال هفتگی دلار ین 6 5 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY