یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ – ۱۳:۳۶


تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۱۰ دی

فروشندگان USDJPY در بازار حضور دارند

در نمودار هفتگی جفت ارز دلار به ین ژاپن، روند بازار نزولی یا بریش است. اخیراً USDJPY در ادامه فشارهای فروش به زیر میانگین نمایی ۵۰ روز عبور کرده است. به نظر می رسد که شکست این میانگین قطعی بوده است.

در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز به زیر نرخ ۱۴۱٫۰۲ عبور کند، می تواند ابتدا به سمت حمایت جزئی ۱۳۹٫۵۰، سپس کف قیمتی ۱۳۷٫۲۴ و در نهایت EMA 100 روز حرکت کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن 2 1 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۳ دی

USDJPY با EMA 50 درگیر است

در نمودار هفتگی جفت ارز دلار به ین ژاپن، قیمت بعد از لمس مجدد نرخ ۱۵۱٫۹۴ به سمت پایین بازگشته و در حال حاضر ساختار USDJPY نزولی یا بریش است.

در معاملات هفته جاری، جفت ارز دوباره با EMA 50 مواجه خواهد شد. اگر این میانگین به همراه نرخ ۱۴۲٫۰۶ شکسته شود، قیمت می تواند ابتدا به نرخ ۱۴۱٫۵۰ برسد. با شکست این سطح قیمتی، مسیر نزولی بازار تا میانگین نمایی ۱۰۰ روز هموار خواهد شد. حمایت جزئی ۱۳۹٫۵۰ در این بین قرار گرفته است.

اما در صورتی که EMA 50 موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند، می توان انتظار بازگشت مثبت USDJPY به سمت نرخ ۱۴۵ را داشت.

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن 1 2 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۱۹ آذر

آیا بازگشت نزولی USDJPY ادامه می یابد؟

در نمودار هفتگی جفت ارز دلار به ین ژاپن، قیمت بعد از برخورد مجدد به اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۴ تضعیف شده و به سمت پایین بازگشته است. به طوریکه بازار از خط روند صعودی عبور کرده و ساختار بازار متمایل به نزولی است.

در معاملات هفته جاری، اگر USDJPY با فشارهای فروش مواجه شود و نرخ ۱۴۵ را بشکند، جفت ارز می تواند دوباره به سمت EMA 50 روزه و نرخ ۱۴۱٫۵۰ بازگردد.

اما در صورتی که USDJPY از سوی نرخ ۱۴۵ حمایت شود، می تواند به سمت میانگین نمایی ۲۰ روزه حرکت کند. با شکست این سطح قیمتی، جفت ارز برای برخورد مجدد به ۱۵۱٫۹۴ اماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن 3 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۱۲ آذر

USDJPY به کف کانال رسیده است

در نمودار هفتگی جفت ارز دلار به ین ژاپن، قیمت در کانال صعودی قرار دارد و ساختار بلندمدت بازار بولیش است. اخیراً مومنتوم نزولی در بازار افزایش یافته و قیمت در ادامه بازگشت منفی از ۱۵۱٫۹۴ به نزدیکی کف کانال رسیده است.

در معاملات هفته جاری، نرخ برابری با کف کانال مواجه خواهد شد. اگر این سطح موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند، حرکات نزولی بازار محدود خواهد شد و USDJPY می تواند به سمت بالا و مقاومت جزئی ۱۴۹ بازگردد.

اما در صورتی که جفت ارز به زیر کف کانال عبور کند، نشانگر تغییر روند بازار از صعودی به نزولی خواهد بود و قیمت می تواند ابتدا به سمت میانگین نمایی ۵۰ روز حرکت کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی ین 4 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDJPY

تحلیل هفتگی ین ژاپن، یکشنبه ۲۸ آبان

نرخ ۱۵۱٫۹۴ به مقاومت تبدیل شده است

نمودار هفتگی جفت ارز دلار ین نشانگر روند صعودی است. هم چنین قیمت در کانال صعودی قرار دارد که تائیدی بر مومنتوم بولیش است. با این حال اوج قیمتی ۱۵۱٫۹۴ از ادامه حرکت صعودی تا سقف کانال ممانعت کرده و USDJPY به سمت پایین بازگشته است.

در معاملات هفته جاری، اگر USDJPY به بازگشت نزولی از ۱۵۱٫۹۴ ادامه دهد و به زیر میانگین نمایی ۱۰ روز عبور کند، می توان شاهد شروع حرکت اصلاحی جدید تا کف کانال صعودی بود.

اما از دید خریداران، برای این که رالی صعودی اخیر تا سقف کانال و سطوح بالاتر احیا شود، بایستی نرخ ۱۵۱٫۹۴ به طور قطعی شکسته شود.

تحلیل تکنیکال هفتگی ین ژاپن 1 5 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی USDJPY