یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۲۶


تحلیل طلا هفتگی – یکشنبه ۷ مهر

قیمت اونس طلا کاهش قابل توجهی داشته است

نمودار هفتگی اونس طلا نشانگر روند نزولی است. اخیراً قیمت طلا بیش از ۸۰ دلار کاهش یافته، به طوریکه بازار به زیر میانگین نمایی ۱۰۰ روز سقوط کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر اونس طلا از سوی EMA 100 با مقاومت مواجه شود و به زیر نرخ ۱۸۴۹٫۲۳ عبور کند، می تواند ابتدا به اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی برسد. با شکست این سطح قیمتی، مسیر حرکت بازار تا حمایت کلیدی ۱۸۰۵ هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 1 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

آیا قیمت طلا افزایش می یابد؟

در نمودار هفتگی XAUUSD، بازار ساختار خنثی یا رنج دارد و قیمت بین سطوح ۱۹۸۵-۱۸۹۳ نوسان می کند. در معاملات هفته جاری، اونس طلا دوباره با نرخ ۱۹۱۵ دلار مواجه خواهد شد.

اگر نرخ ۱۹۱۵ دلاری موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند و بازار به بالای نرخ ۱۹۲۳٫۶۸ عبور کند، می توان شاهد افزایش قیمت طلا تا محدوده ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۹۵۰ دلاری بود.

اما در صورتی که اونس طلا به زیر نرخ ۱۹۱۵ دلار عبور کند، بازار برای برخورد مجدد به اصلاح ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۱۸۹۳ آماده خواهد شد. نرخ رُند ۱۹۰۰ دلار نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 3 2 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی XAUUSD، قیمت روند مشخصی ندارد و بازار بین سطوح ۱۹۸۵-۱۸۹۳ نوسان می کند. شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی اونس طلا را مشخص خواهد کرد.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای فروش افزایش یابند و بازار به زیر نرخ ۱۹۱۵ دلار عبور کند، اونس طلا برای برخورد مجدد به محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۸۹۳ دلار آماده خواهد شد. با شکست این سطوح، ساختار بازار تا اصلاح ۵۰ درصدی نزولی خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت ۱۹۱۵ دلار موقعیت خود را حفظ کند، اونس طلا می تواند دوباره به سمت محدوده ۲۳٫۶ درصدی در نرخ ۱۹۵۰ دلار بازگردد. با عبور بازار از این سطوح، می توان شاهد افزایش قیمت طلا تا مقاومت ۱۹۸۵ دلار بود.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 2 3 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی XAUUSD، حرکت نزولی و اصلاحی بازار از سوی محدوده ۳۸.۲ درصد فیبوناچی متوقف شده و نتیجه آن بازگشت مثبت اونس طلا بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که مومنتوم صعودی در بازار افزایش یافته است.

در معاملات هفته جاری، اگر اونس طلا با حمایت خریداران مواجه شود و به بالای نرخ ۱۹۳۹.۸۲ عبور کند، می تواند ابتدا به اصلاح ۲۳.۶ درصدی برسد. با شکست این سطح قیمتی، مقاومت ۱۹۸۵ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما در صورتی که اصلاح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی به مقاومت تبدیل شود، اونس طلا می تواند به سمت حمایت جزئی ۱۹۱۵ دلار و سپس نرخ ۱۸۹۳ دلار بازگردد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 1 4 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی XAUUSD، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده و ساختار بازار نزولی است. با این حال محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی از ادامه حرکت اصلاحی ممانعت کرده و نتیجه آن افزایش قیمت طلا بوده است.

در معاملات هفته جاری، اونس طلا با مقاومت میانی ۱۹۱۵ دلار مواجه خواهد شد. اگر این نرخ موقعیت خود را حفظ کند، بازار می تواند به سمت اصلاح ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۱۸۹۳ بازگردد. با شکست این سطوح، رالی اصلاحی اونس طلا تا حمایت جزئی ۱۸۶۵ و سپس سطح ۵۰ درصدی احیا خواهد شد.

اما در صورتی که اونس طلا به بازگشت مثبت از نرخ ۱۸۹۳ ادامه دهد و به بالای مقاومت ۱۹۱۵ دلار عبور کند، بازار می تواند به سمت خط روندی و اصلاح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی حرکت کند.

تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا 1 5 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی