یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ – ۱۴:۵۸

تحلیل تکنیکال

اوایل سال ۲۰۱۸، شاخص دلار آمریکا در قالب حمایت به نرخ ۸۸٫۲۰ واحدی برخورد کرد و در طول دو سال تا اوج قیمتی ۱۰۳٫۷۷ واحدی حرکت کرد. در ادامه مقاومت نرخ ۱۰۳٫۷۷ واحدی منجر به شروع حرکت نزولی جدید شد و بازار تا نرخ ۸۹٫۱۲ واحدی سقوط کرد. محدوده ۸۹٫۱۲-۸۹٫۶۳ به حمایت تبدیل شده و شاخص دلار آمریکا حرکت صعودی جدید به راه انداخته است. اخیراً بازار از فاز خنثی کوتاه مدت در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) خارج شده است و به نظر می رسد که مسیر حرکت شاخص دلار ابتدا تا نرخ رُند ۹۶ واحدی و سپس نرخ ۹۶٫۷۵ هموار است.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی