جمعه 14 اردیبهشت 1397 – 11:07

در معاملات اخیر، شاخص داوجونز تا کف ۲۳۵۳۱ پایین آمد و به محل تکمیل الگوی AB=CD چهارساعته که در بالای ناحیه تقاضای چهارساعته ۲۳۴۵۶-۲۳۳۵۶ قرار گرفته، واکنش نشان داده است. این ناحیه تقاضای چهارساعته در داخل ناحیه تقاضای هفتگی ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲ قرار گرفته است. در نمودار روزانه، حرکات قیمتی اخیر باعث تشکیل الگوی پین بار صعودی پیش از حمایت کلیدی شده‌اند. این الگوی کندلی همراه با حمایت‌های اشاره شده می‌توانند امروز خریداران را وارد بازار کنند.
استراتژی: با وجود اینکه احتمال ادامه حرکات صعودی وجود دارد، اما بهتر است که بااحتیاط عمل کرد. اگر شاخص به ناحیه تقاضای چهارساعته برخورد نکند، ریسک سقوط شاخص همچنان جدی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می‌شود که امروز منتظر شکسته شدن کف قیمتی دیروز در ۲۳۵۳۲ بمانید و با برخورد نمودار چهارساعته به ناحیه تقاضا وارد معامله شوید. تشکیل کندل صعودی چهارساعته در این محدوده برای ورود به معامله خرید ضروری است. حد سود اول معامله در ناحیه عرضه چهارساعته ۲۴۵۷۹-۲۴۴۴۸ و حد سود بعدی در ناحیه مقاومت چهارساعته ۲۵۰۲۴-۲۴۸۰۳ قرار گرفته است.