دوشنبه 1 آذر 1400 – 9:29

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز AUDUSD که از اوج قیمتی ۰٫۸۰۰۷ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار متوقف شد و در ادامه دلار استرالیا به دلار آمریکا در کانال صعودی نوسان می کرد. اخیراً جفت ارز در ادامه فشارهای فروش به زیر کف کانال عبور کرده است. اگر AUDUSD از سوی کف کانال با مقاومت مواجه شود و به زیر کف قیمتی جزئی ۰٫۷۲۲۶ دلار عبور کند، می توان انتظار ادامه حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۷۵۵۵ دلار ابتدا تا نرخ ۰٫۷۱۷۰ و سپس کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ را داشت.

 

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا دلار آمریکا نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه