پنجشنبه 11 آذر 1400 – 10:27

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز AUDUSD که از اوج قیمتی ۰٫۸۰۰۷ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار متوقف شد و در ادامه دلار استرالیا به دلار آمریکا در کانال صعودی نوسان می کرد که بازار بعد از شکست کف کانال، حرکت نزولی جدید به راه انداخته است. اخیراً بازار به زیر کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار عبور کرده است و به نظر می رسد که مسیر نزولی AUDUSD تا محدوده ۰٫۶۹۹۱-۰٫۷۰۱۰ هموار است. کف قیمتی جزئی ۰٫۷۰۶۲ در این بین قرار گرفته است.

 

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا دلار آمریکا نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه