دوشنبه 28 تیر 1395 – 9:31

نمودار هفتگی: بعد از شش هفته حرکت صعودی، قیمت طلا با رسیدن به مقاومت کلیدی هفتگی در ۱۳۶۷٫۷ دلار به سمت پایین برگشت. در نتیجه، طلا به سطح کلیدی شکسته شده هفتگی در ۱۳۳۱٫۰ دلار رسید. در حال حاضر، به نظر می رسد که خریداران توان حفظ موقعیت خود در محدوده این سطح کلیدی را ندارند، که این مسئله می تواند قیمت طلا را تا ناحیه حمایتی هفتگی ۱۳۰۷٫۴-۱۲۸۰٫۰ دلار برساند.
نمودار روزانه: با توجه بع ضعفی که در اطراف سطح هفتگی فعلی دیده می شود، حرکات روزانه با ناحیه تقاضایی در ۱۳۲۲٫۸-۱۳۰۵٫۳ مواجه هستند. این موضوع همراه با حمایت روزانه ۱۳۰۱٫۵ دلاری در زیر نایحه تقاضای روزانه، می تواند مانع از فروش بیشتر طلا در بازار این هفته شود.
نمودار چهارساعته: حرکات روز جمعه در این نمودار نشان می دهند که طلا وارد دامنه نوسانی در بین ۱۳۳۶٫۵ و ۱۳۲۸٫۸ دلار شده است. از دید تکنیکال، بازار می تواند در معاملات امروز در هر جهتی حرکت کند. در بالای این دامنه نوسانی، ناحیه عرضه چهارساعته ۱۳۴۷٫۰-۱۳۴۲٫۴ قرار گرفته و در زیر آن هم ناحیه تقاضای ۱۳۱۸٫۵-۱۳۱۲٫۶ جای گرفته است.
استراتژی: در حال حاضر نه معامله خرید و نه معامله فروش جالب به نظر نمی رسد. معامله خرید از ناحیه تقاضای چهارساعته فعلی می تواند معامله گر را در برابر فروشندگان هفتگی قرار دهد. در حالی که فروش از ناحیه عرضه چهارساعته فعلی هم نه تنها با ریسک شکست جَعلی تا مقاومت روزانه ۱۳۵۴٫۶ دلاری همراه است، بلکه این معامله در برابر جریانات خریداران روزانه هم قرار دارد.
به همین دلیل، توصیه می شود که فعلا از معامله طلا خودداری کنید.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته طلا - 18 ژوئیه

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته طلا – ۱۸ ژوئیه