دوشنبه 11 مرداد 1395 – 10:21

نمودار هفتگی: در هفته گذشته شاهد جهش صعودی AUD/USD از انتهای بالایی ناحیه حمایت هفتگی در ۰٫۷۴۳۸-۰٫۷۳۱۵ تا مقاومت هفتگی در ۰٫۷۶۰۴ بودیم. با توجه به سابقه تاریخی این محدوده، انتظار می رود که جفت ارز در معاملات این هفته به سمت پایین برگردد.
نمودار روزانه: به دنبال فشار خرید قوی از ناحیه حمایتی روزانه در ۰٫۷۵۱۷-۰٫۷۴۵۱ (که با کانال صعودی رسم شده از کف ۰٫۷۱۴۸ مطابقت خوبی دارد و در بالای ناحیه حمایت هفتگی اشاره شده قرار گرفته)، نرخ برابری توانست به مقاومت هفتگی اشاره شده برسد.
نمودار چهارساعته: با نگاه به حرکات قیمتی چهارساعته روز جمعه، AUD/USD به دنبال گزارش ضعیف GDP سه ماهه دوم آمریکا صعود کرد و به ناحیه عرضه چهارساعته در ۰٫۷۶۰۶-۰٫۷۵۸۹ رسید، که در حال حاضر این ناحیه توانسته موقعیت خود را حفظ کند. با توجه به اینکه این ناحیه با سطح رُند ۰٫۷۶ و مقاومت هفتگی اشاره شده انطباق دارد، تعجبی ندارد که این محدوده، خریداران را سرکوب می کند.
روند این هفته AUD/USD: به احتمال زیاد نزولی است. بر اساس تحلیل های بالا، هدف نزولی بعدی بازار در تایم فریم های بالاتر، کانال حمایتی صعودی روزانه اشاره شده باشد.
روند امروز AUD/USD: از آنجایی که حمایت قوی بین ناحیه عرضه چهارساعته فعلی و ناحیه حمایتی چهارساعته بعدی در ۰٫۷۵۴۴-۰٫۷۵۲۱ دیده نمی شود، احتمالا روند نزولی باشد (این ناحیه حمایتی چهارساعته درست در بالای ناحیه حمایتی روزانه اشاره شده قرار گرفته است).
استراتژی: با توجه به وضعیت جفت ارز در هر سه نمودار زمانی اشاره شده، می توان در ناحیه عرضه چهارساعته و در تایم فریم های پایین تر به دنبال سیگنال فروش بود. حد سود این معامله در ناحیه حمایت چهارساعته اشاره شده قرار دارد.
معامله فروش: ۰٫۷۶۰۶-۰٫۷۵۸۹ – حد ضرر با توجه به محل سیگنال تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا - 1 آگوست

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۱ آگوست