دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ – ۱۰:۲۶

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی اونس طلای جهانی که از محدوده مقاومتی ۱۸۳۵-۱۸۳۰ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۱۷۲۱٫۶۱ دلار متوقف شد. در ادامه بازار حرکت صعودی به راه انداخته و بعد از شکست محدوده مقاومتی تا ۱۸۶۸٫۵۱ حرکت کرده است. در حال حاضر نیز اونس طلا زیر این نرخ نوسان می کند. برای این که بازار به رالی صعودی اخیر تا نرخ رُند ۱۹۰۰ دلار و سپس اوج قیمتی ۱۹۱۷ ادامه دهد، بایستی به بالای ۱۸۶۸٫۵۱ عبور کند.
اما در صورتی که  نرخ ۱۸۶۸٫۵۱ به مقاومت تبدیل شود، اونس طلا می تواند ابتدا تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ) و سپس کف فاز خنثی در نرخ ۱۸۴۵ دلار حرکت کند. با شکست این نرخ، تشکیل اوج قیمتی در نرخ ۱۸۶۸٫۵۱ تائید خواهد شد و می توان شاهد ورود بازار به فاز اصلاحی بود.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته