سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 – 11:14

روز دوشنبه عملکرد بازارهای سهام آمریکا مبهم بودند. افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بازار سهام را تحت‌فشار قرار داده بود. از دید تکنیکال، روند شاخص داوجونز همچنان نزولی است. نمودار هفتگی اخیراً به نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ برخورد کرده و پین بار نزولی هفتگی را تشکیل داده است. همچنین نمودار روزانه هم از ناحیه عرضه ۲۴۹۷۷-۲۴۶۸۲ پایین آمده است و احتمالاً حرکات نزولی ادامه خواهند داشت.
با این حال در نمودار چهارساعته، شاخص داوجونز درست در بالای ناحیه تقاضای چهارساعته ۲۴۲۷۸-۲۴۲۵۰ قرار دارد. هرچند که احتمالاً شاهد جهش صعودی شاخص از این محدوده خواهیم بود، اما انتظار می‌رود که این جهش صعودی خیلی قابل‌توجه نباشد. به‌غیراز این‌که جهش‌های صعودی در سطوح فعلی در تضاد با جریانات هفتگی هستند، ناحیه تقاضا هم اخیراً در روز ۱۳ آوریل لمس شده و به‌احتمال‌زیاد قدرت خریداران تضعیف شده است. در زیر این ناحیه تقاضای چهارساعته، ناحیه تقاضای دیگری در ۲۳۴۵۲-۲۳۳۵۶ قرارگرفته است، که می‌تواند هدف نزولی بعدی بازار باشد. این ناحیه تقاضا در زیر حمایت کلیدی روزانه ۲۳۵۰۹ قرارگرفته است.
استراتژی: در حال حاضر وضعیت فعلی بازار برای ورود به معامله مناسب نیست. با این حال بسته شدن نمودار چهارساعته در زیر ناحیه تقاضای ۲۴۲۷۸-۲۴۲۵۰ می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش فراهم کند و شاخص را به ناحیه تقاضای چهارساعته پایینی برساند. بهترین سیگنال فروش، برخورد مجدد بازار به زیر ناحیه تقاضای چهارساعته فعلی در قالب مقاومت و همچنین تشکیل کندل چهارساعته نزولی کامل خواهد بود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز