سه شنبه 8 اسفند 1396 – 9:57

دیروز شاخص سهام داوجونز آمریکا توانست کندل صعودی روزانه کاملی را تشکیل دهد و به بالای ناحیه مقاومت روزانه در ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶ برسد. این ناحیه مقاومتی به ناحیه حمایتی تبدیل شده است. این حرکت باعث شد تا جفت ارز به نزدیکی مقاومت کانال روزانه رسم شده از اوج ۲۱۱۶۹ برسد. نمودار چهارساعته هم از ادامه حرکات صعودی تا نرخ بازگشایی ماه فوریه در ۲۶۰۸۳ حکایت دارد و نمودار هفتگی هم می‌تواند تا ناحیه عرضه ۲۶۶۱۶-۲۵۹۷۴ صعود کند.
استراتژی: به‌طور خلاصه، برخورد مجدد به ناحیه مقاومت شکسته شده چهارساعته در ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶ و ورود به معامله خرید می‌تواند ایده خوبی باشد. به‌خصوص که هر سه نمودار زمانی از ادامه حرکات صعودی حکایت دارند. برخورد مجدد به این ناحیه و تشکیل کندل چهارساعته صعودی نسبتاً کامل می‌تواند برای ورود به معامله خرید کافی باشد. حد سود اول معامله در نرخ بازگشایی ماه فوریه در ۲۶۸۰۳ خواهد بود.

.
حمایت‌ها: ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶، ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶
مقاومت‌ها: ۲۶۰۸۳، ۲۶۶۱۶-۲۵۹۷۴، مقاومت کانال روزانه

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز