سه شنبه 17 بهمن 1396 – 8:59

روز دوشنبه GBPUSD به حرکات نزولی ادامه داد و کندل نزولی کاملی را در نمودار روزانه تشکیل داد. این حرکت نزولی به دنبال انتشار گزارش ناامید کننده PMI بخش خدماتی انگلستان به راه افتاد و در نهایت موجب شد تا چندین حمایت شکسته شوند و حتی حمایت هفتگی ۱٫۴۰۷۹ (مقاومت فعلی) هم شکسته شود. همچنین نمودار روزانه هم روز را در نزدیکی حمایت روزانه ۱٫۳۸۷۸ به پایان رساند، که شامل برآورد ۱۲۷٫۲ درصد الگوی AB=CD روزانه در ۱٫۳۸۸۳ و همچنین حمایت ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی روزانه در ۱٫۳۸۴۹ نیز می‌شود. در نمودار چهارساعته، حرکات قیمتی اخیر بازار نشان می‌دهند که جفت ارز به زیر ۱٫۴۰ نفوذ کرده و به‌غیراز ناحیه تقاضای جزئی در ۱٫۳۹۵۵-۱٫۳۹۱۵ (دایره سبز رنگ)، مسیر نزولی بازار تا ۱٫۳۹ هموار است.
استراتژی: حمایت روزانه اشاره شده در ۱٫۳۸۷۸ و الگوی AB=CD همراه با ۱٫۳۹ دلار (محدوده سبز رنگ) می‌توانند توجه خریداران را به خود جلب کنند. با این حال معامله گران بایستی برای ادامه حرکات نزولی خود را آماده کنند. نمودار هفتگی نشان می‌دهد که جفت ارز می‌تواند تا حمایت هفتگی ۱٫۳۶۸۳ پایین بیاید.

.
حمایت‌ها: ۱٫۳۹۵۵-۱٫۳۹۱۵، ۱٫۳۹، ۱٫۳۸۷۸، ۱٫۳۸۸۳، ۱٫۳۸۴۹، ۱٫۳۶۸۳
مقاومت‌ها: ۱٫۴۰۲۵، ۱٫۴۰، ۱٫۴۰۷۹

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته پوند و دلار آمریکا