چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ – ۱۳:۴۰

فردا بخشی از بازارهای مالی آمریکا تعطیل خواهند بود. فردا بازار سهام آمریکا باز خواهد بود، اما بازار اوراق قرضه به دلیل روز بزرگداشت کهنه سربازان آمریکایی بسته است. همچنین فردا شاخص اقتصادی از آمریکا منتشر نخواهد شد و حتی شاخص مدعیان بیکاری آمریکا هم که روزهای پنجشنبه منتشر می‌شد، امروز منتشر خواهد شد. امروز تمرکز اصلی بازار به داده‌های تورمی است که هم‌زمان با شاخص مهم مدعیان بیکاری منتشر می‌شوند.