پنجشنبه 27 خرداد 1400 – 9:11

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن

هر سه نمودار زمانی AUDUSD به حمایت‌های کلیدی رسیده‌اند. حتی نمودار چهارساعته واکنش مثبتی به حمایت‌ها نشان داده است. به همین دلیل شاید دلار استرالیا اندکی در برابر دلار آمریکا تقویت شود و بخشی از افت‌های دیشب را جبران کند.
از دید نمودار هفتگی AUDUSD، دلار استرالیا به سمت ۰٫۷۶۰۷ دلار بازگشته که با کف قیمتی قبلی و اصلاح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی انطباق دارد. نمودار روزانه AUDUSD هم به سمت ۰٫۷۶۰۶ دلار حرکت کرده که با اصلاح ۸۸٫۶ درصد فیبوناچی انطباق دارد. نمودار چهارساعته AUDUSD از ۰٫۷۶۰۷ دلار جهش کرده است. این سطح کلیدی با حمایت‌های هفتگی و روزانه انطباق دارد. شاید دلار استرالیا تا ۰٫۷۶۶۰ دلار بالا بیاید.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته AUDUSD

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته AUDUSD