دوشنبه 7 تیر 1400 – 9:13

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته AUDUSD

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته AUDUSD

نمودار هفتگی AUDUSD با حمایتی در ۰٫۷۵۰۱ دلار مواجه شده است. این حمایت با اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ۵۰ انطباق دارد. نمودار روزانه AUDUSD هم تقویت شده و در بالای میانگین متحرک ۲۰۰ بسته شده است. اگر دلار استرالیا به حرکات صعودی ادامه دهد، با مقاومتی در ۰٫۷۶۳۶ دلار مواجه خواهد شد. این مقاومت با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ انطباق دارد.
نمودار چهارساعته AUDUSD هم پایین آمده و به حمایتی در ۰٫۷۵۸۳ دلار رسیده است. دلار استرالیا از سوی حمایت کلیدی ۰٫۷۵۷۴ دلار تحت فشار خرید قرار گرفته است. اما اگر دلار استرالیا نتواند موقعیت فعلی خود را حفظ کند، تا حمایت بعدی در ۰٫۷۵۴۶ دلار پایین خواهد آمد. در مقابل اگر دلار استرالیا از سطوح فعلی جهش کند، تا مقاومت اول در ۰٫۷۶۳۲ و در ادامه تا مقاومت بعدی در ۰٫۷۶۶۴ دلار بالا خواهد آمد.