چهارشنبه 13 مرداد 1400 – 9:59

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته EURUSD

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته EURUSD

نمودار هفتگی EURUSD از حمایت ۱٫۱۷۶۵ دلاری جهش کرده است. این حمایت هفتگی با اصلاح ۳۸٫۲ درصد و برآورد ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی انطباق دارد. یورو می‌تواند به سمت مقاومت ۱٫۱۹۵۸ دلار حرکت کند. این مقاومت با اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی، میانگین متحرک نمایی ۲۰ و میانگین متحرک ۵۰ انطباق دارد. اندیکاتور استوکاستیک هم به حمایت قبلی خود رسیده است.
نمودار روزانه EURUSD با فشارهای فروشی از سوی ۱٫۱۸۷۸ دلار مواجه است. این مقاومت با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. یورو می‌تواند به سمت مقاومت ۱٫۱۹۵۱ دلار حرکت کند. این مقاومت روزانه نه تنها با مقاومت هفتگی فاصله کمی دارد، بلکه با سطوح فیبوناچی و میانگین متحرک هم انطباق خوبی دارد. اندیکاتور MACD هم نشانگر قدرت خریداران است.
نمودار چهارساعته EURUSD بین مقاومت ۱٫۱۸۹۲ و حمایت ۱٫۱۸۶۳ دلار در نوسان است. بایستی صبر کرد تا یکی از این سطوح شکسته شود. اگر یورو به زیر حمایت ۱٫۱۸۶۳ دلار عبور کند، تا حمایت بعدی در ۱٫۱۸۳۰ پایین خواهد آمد. حمایت دیگر یورو در ۱٫۱۸۰۳ دلار قرار گرفته است. اما اگر یورو به بالای مقاومت ۱٫۱۸۹۲ دلار جهش کند، می‌تواند به سمت مقاومت‌های بلندمدت در محدوده ۱٫۱۹۱۵ دلار صعود کند. مقاومت دیگری هم در ۱٫۱۹۳۸ دلار دیده می‌شود.