دوشنبه 4 مرداد 1400 – 9:51

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته GBPUSD

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته GBPUSD

نمودار هفتگی GBPUSD از حمایت ۱٫۳۵۹۰ دلاری جهش کرده است. این حمایت با اصلاح و برآورد فیبوناچی و همچنین میانگین متحرک ۵۰ انطباق دارد. در نمودار روزانه GBPUSD، پوند به مقاومت ۱٫۳۷۸۰ دلاری جهش کرده است. این مقاومت با اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی، برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ انطباق دارد. انتظار می‌رود که پوند با فشارهای فروش مواجه شود و به حمایت ۱٫۳۶۷۸ دلار برخورد کند. این حمایت با اصلاح ۶۱٫۸ درصد و برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی انطباق دارد.
در نمودار چهارساعته GBPUSD، پوند از سوی ۱٫۳۷۶۴ دلار تحت فشار فروش قرار گرفته است. انتظار می‌رود که با تشدید فشارهای فروش، پوند به ۱٫۳۶۹۵ دلار سقوط کند. حمایت بعدی پوند در ۱٫۳۶ دلار قرار گرفته است. اما اگر پوند از سطوح فعلی جهش کند، به سمت مقاومت ۱٫۳۸۴۵ دلار و در ادامه به سمت مقاومت ۱٫۳۹۲۰ دلار جهش کند.