پنجشنبه 9 آذر 1396 – 9:24

تحلیل امروز را از نمودار هفتگی شروع می‌کنیم. AUDUSD به سمت برآورد ۱۶۱٫۸ درصدی الگوی AB=CD در ۰٫۷۴۹۶ نشانه رفته است. نه‌تنها این سطح با اصلاح ۵۰ درصدی در ۰٫۷۴۷۵ انطباق دارد، بلکه از سوی کانال صعودی رسم شده از کف ۰٫۶۸۲۷ نیز حمایت می‌شود. در نمودار روزانه، جفت ارز از ابتدای معاملات این هفته سیر نزولی داشته است. اهداف بعدی روزانه، سطح ۰٫۷۵۳۲ و حمایت ۰٫۷۵۰۵ هستند. در نمودار چهارساعته، جفت ارز از نزدیکی ۰٫۷۶ بازگشته است. این حرکت موجب شکست جزئی حمایت چهارساعته ۰٫۷۵۵۵ شده است. این حرکت نزولی برای ورود فروشندگان به بازار کافی بوده و موجب شده جفت ارز تا حمایت کلیدی چهارساعته در ۰٫۷۵۳۶ پایین بیاید.
استراتژی: هرچند که حمایت کلیدی چهارساعته در ۰٫۷۵۳۶ می‌تواند منجر به جهش صعودی جفت ارز شود، اما چنین جهشی برای ورود به معامله کافی نخواهد بود. چون‌که نرخ ۰٫۷۵ انطباق‌های زیادی را شامل می‌شود و گزینه بهتری برای معامله خرید است.
معامله خرید: ۰٫۷۵، حد ضرر با توجه به محل سیگنال تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۳۰ نوامبر