پنجشنبه 16 فروردین 1397 – 10:46

روز چهارشنبه شاخص داوجونز با وجود تشدید جریانات ریسک گریزی عملکرد قوی را به نمایش گذاشت و روز را با ۱ درصد افزایش به پایان رساند. همان طور که از نمودار چهارساعته مشاهده می شود، شاخص توانسته به ناحیه عرضه چهارساعته در ۲۴۳۱۴-۲۴۰۹۲ صعود کند. در صورتی که امروز هم شاخص رشد کند، می توان انتظار صعود نمودار چهارساعته به مقاومت کلیدی چهارساعته در ۲۴۸۰۳ و خط روند مقاومت چهارساعته رسم شده از اوج ۲۶۶۰۸ را داشت.
بر اساس وضعیت نمودار هفتگی، احتمال اینکه حرکات صعودی ادامه یابند جدی است. هدف صعودی بعدی در نمودار روزانه، ناحیه عرضه ۲۴۹۷۷-۲۴۶۸۲ است، که شامل نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ هم می شود. همچنین نمودار هفتگی هم واکنش قوی را به ناحیه تقاضای هفتگی ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲ نشان داده است و در حال حاضر شاهد تشکل الگوی پین بار صعودی هستیم.
استراتژی: از دید تکنیکال، شاخص هنوز هم می تواند رشد کند. با این حال، معامله گران بایستی با احتیاط کار کنند. خرید از بالای ناحیه عرضه چهارساعته فعلی می تواند ایده خوبی باشد. حد سود این معامله انتهای پایینی ناحیه عرضه روزانه و خط روند مقاومت چهارساعته خواهد بود. بهترین روش برای ورود به معامله خرید، این است که منتظر برخورد مجدد نمودار چهارساعته به ناحیه عرضه چهارساعته در قالب حمایت بمانید و بعد از آن وارد معامله شوید.

.
حمایت ها: ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲
مقاومت ها: ۲۴۳۱۴-۲۴۰۹۲، ۲۴۸۰۳، خط روند مقاومت چهارساعته، ۲۴۹۷۷-۲۴۶۸۲

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز