پنجشنبه 14 بهمن 1395 – 8:13

تحلیل امروز را از نمودار هفتگی شروع می‌کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، خریداران هفتگی در تلاش هستند تا بر خط روندی-مقاومتی هفتگی رسم شده از کف ۱۱۳۰٫۱ دلار غلبه کنند. در صورتی که این اتفاق روی دهد، هدف بعدی بازار، مقاومت هفتگی ۱۲۴۱٫۲ دلار خواهد بود.
در نمودار روزانه، کندل های قیمتی در ناحیه عرضه روزانه ۱۲۲۰٫۹-۱۲۱۲٫۰ گیر افتاده‌اند. به همین دلیل، تا زمانی که این ناحیه عرضه شکسته نشده، نمی‌توان به معامله خرید فکر کرد.
در معاملات دیروز آمریکا و در نمودار چهارساعته، ناحیه حمایتی ۱۲۰۳٫۸-۱۱۹۸٫۴ به خوبی موقعیت خود را حفظ کرد. باوجوداین، قیمت طلا تقریباً بدون تغییر روز را به‌پایان رساند. محدوده مهمی که بایستی امروز به آن توجه کرد، مقاومت کلیدی چهارساعته در ۱۲۱۷٫۵ است، که با خط روندی-مقاومتی چهارساعته رسم شده از کف ۱۱۸۷٫۷ انطباق خوبی دارد و درست در ناحیه عرضه روزانه هم قرارگرفته است.
استراتژی: به‌طور ساده، امروز فقط به مقاومت کلیدی چهارساعته تمرکز کنید. درصورتی‌که قیمت طلا به این محدوده برسد، می‌توان با سیگنال یابی در نمودارهای زیر چهارساعته وارد معامله فروش شد. حد سود این معامله در ناحیه حمایتی چهارساعته قرارگرفته است.
معامله فروش: ۱۲۱۷٫۵، حد ضرر با توجه به محل سیگنال تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته طلا – ۲ فوریه