در تصاویر زیر چشم انداز این بانک از اقتصاد ایالات متحده، اروپا و چین را مشاهده می‌کنید:

تصویر۱

 

تصویر 2
تصویر ۲

 

تصویر ۳
تصویر ۴

 

منبع بانک ولزفارگو