دوشنبه 15 آذر 1400 – 9:47

تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی اونس طلای جهانی که از کف قیمتی ۱۷۲۱٫۶۱ شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی ۱۸۷۷٫۲۱ متوقف شده و در ادامه بازار وارد فاز اصلاحی شده است. اخیراً حرکات قیمتی اونس طلا بین دو خط روند نزولی محدود شده اند. در حال حاضر نیز اگر بازار از سوی میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) و خط روند نزولی با مقاومت مواجه شود، می تواند به مست میانگین نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ)، حمایت جزئی ۱۷۷۵ دلار و در نهایت خط روندی بازگردد.
اما برای این که اونس طلا به بازگشت مثبت شروع شده از کف قیمتی ۱۷۶۲ دلار ادامه دهد، باید به بالای میانگین نمایی ۵۰ عبور کند. در این صورت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) در اطراف نرخ رُند ۱۸۰۰ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته