پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ – ۱۰:۱۶

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

جفت ارز AUDUSD در ادامه حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۷۵۵۵ دلار به نرخ ۰٫۷۲۹۴ رسیده است. حرکت فعلی بازار نشان دهنده پایان حرکت اصلاحی شروع شده از ۰٫۷۱۰۵ در نرخ ۰٫۷۵۵۵ دلار است. روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ابتدا تا نرخ ۰٫۷۱۶۹ و سپس کف قیمتی ۰٫۷۱۰۵ نزولی است. هم چنان انتظار می رود که AUDUSD از سوی سطح کلیدی ۰٫۶۹۹۱ حمایت شود. اما از دید خریداران، شکست مقاومت جزئی ۰٫۷۴۳۱ برای شروع حرکت صعودی ضروری است. در غیر این صورت می توان شاهد ادامه رالی نزولی بود.

 

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار روزانه