چهارشنبه 26 آبان 1400 – 11:28

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

جفت ارز AUDUSD در ادامه حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۷۵۵۵ دلار به زیر کف قیمتی ۰٫۷۲۷۵ عبور کرده است و روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نزولی است. همانطور که قبلاً اشاره شده، حرکت اصلاحی و صعودی شروع شده از ۰٫۷۱۰۵ در نرخ ۰٫۷۵۵۵ دلار به پایان رسیده است و رالی نزولی بلندمدت شروع شده از ۰٫۸۰۰۶ هم چنان ادامه دارد. حمایت ۰٫۷۱۶۹ و کف قیمتی ۰٫۷۱۰۵ دلار اهداف بعدی بازار هستند. با این حال از دید خریداران، با شکست مقاومت جزئی ۰٫۷۳۶۹ دلار روند کوتاه مدت جفت ارز تا ۰٫۷۵۵۵ صعودی خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار روزانه