چهارشنبه 10 آذر 1400 – 11:36

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس خنثی است. اما تا زمانی که مقاومت جزئی ۰٫۹۲۷۱ موقعیت خود را حفظ کرده است، می توان انتظار شروع حرکت نزولی دیگری را داشت. حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۹۳۷۲ می تواند ابتدا تا حمایت ۰٫۹۰۸۴ ادامه یابد. شکست قطعی این نرخ نشانگر پایان حرکت صعودی شروع شده از ۰٫۸۹۲۵ است و حرکت نزولی شروع شده از ۰٫۹۴۷۱ احیا خواهد شد. انتظار می رود که جفت ارز حرکت نزولی عمیقی تا نرخ ۰٫۸۹۲۵ به راه بیندازد. با این حال، اگر USDCHF به بالای مقاومت جزئی ۰٫۹۲۷۱ عبور کند، روند کوتاه مدت بازار تا ۰٫۹۳۷۲ صعودی خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF نمودار روزانه