یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۵۴


تحلیل طلا هفتگی – یکشنبه ۲۳ مهر

قیمت اونس طلا افزایش یافته است

در نمودار هفتگی اونس طلای جهانی، رالی اصلاحی و نزولی بازار بعد از ثبت کف قیمتی ۱۸۱۰٫۴۳ دلار متوقف شده و بازار به سمت بالا بازگشته است. اخیراً قیمت طلا بیش از ۸۰ دلار جهش کرده که نشانگر افزایش مومنتوم صعودی است.

در معاملات هفته جاری، اگر اونس طلا از سوی میانگین نمایی ۲۰ روز حمایت شود و به بالای نرخ ۱۹۳۰٫۲۲ دلار عبور کند، می تواند به محدوده ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی برسد. با شکست این محدوده، نرخ ۱۹۸۵ دلار هدف بعدی اونس طلا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 1 1 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا هفتگی – یکشنبه ۱۶ مهر

اونس طلا با اصلاح ۵۰ درصدی درگیر است

در نمودار هفتگی اونس طلا، روند بازار نزولی است. اخیراً قیمت در ادامه حرکت نزولی به زیر اصلاح ۵۰ درصدی عبور کرده و به نزدیکی حمایت ۱۸۰۵ دلار رسیده است. اما حمایت این نرخ از بازار منجر به بازگشت مثبت طلا شده است.

دید بلندمدت بازار هنوز هم نزولی است. در معاملات هفته جاری، اگر اصلاح ۵۰ درصدی موقعیت خود را در قالب مقاومت حفظ کند و اونس طلا نرخ ۱۸۳۱٫۷۴ را بشکند، بازار می تواند دوباره به سمت حمایت ۱۸۰۵ دلاری بازگردد. با شکست این نرخ، رالی نزولی اخیر تا اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی احیا خواهد شد.

اما در صورتی که اونس طلا به بالای اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی عبور کند، می توان انتظار بازگشت صعودی و کوتاه مدت بازار تا نرخ ۱۸۵۰ دلاری و سپس EMA 100 را داشت.

تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا 2 2 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا هفتگی – یکشنبه ۹ مهر

قیمت اونس طلا کاهش قابل توجهی داشته است

نمودار هفتگی اونس طلا نشانگر روند نزولی است. اخیراً قیمت طلا بیش از ۸۰ دلار کاهش یافته، به طوریکه بازار به زیر میانگین نمایی ۱۰۰ روز سقوط کرده است.

در معاملات هفته جاری، اگر اونس طلا از سوی EMA 100 با مقاومت مواجه شود و به زیر نرخ ۱۸۴۹٫۲۳ عبور کند، می تواند ابتدا به اصلاح ۵۰ درصد فیبوناچی برسد. با شکست این سطح قیمتی، مسیر حرکت بازار تا حمایت کلیدی ۱۸۰۵ هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 3 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

آیا قیمت طلا افزایش می یابد؟

در نمودار هفتگی XAUUSD، بازار ساختار خنثی یا رنج دارد و قیمت بین سطوح ۱۹۸۵-۱۸۹۳ نوسان می کند. در معاملات هفته جاری، اونس طلا دوباره با نرخ ۱۹۱۵ دلار مواجه خواهد شد.

اگر نرخ ۱۹۱۵ دلاری موقعیت خود را در قالب حمایت حفظ کند و بازار به بالای نرخ ۱۹۲۳٫۶۸ عبور کند، می توان شاهد افزایش قیمت طلا تا محدوده ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۹۵۰ دلاری بود.

اما در صورتی که اونس طلا به زیر نرخ ۱۹۱۵ دلار عبور کند، بازار برای برخورد مجدد به اصلاح ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۱۸۹۳ آماده خواهد شد. نرخ رُند ۱۹۰۰ دلار نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 3 4 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا

تحلیل طلا یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

در نمودار هفتگی XAUUSD، قیمت روند مشخصی ندارد و بازار بین سطوح ۱۹۸۵-۱۸۹۳ نوسان می کند. شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی اونس طلا را مشخص خواهد کرد.

در معاملات هفته جاری، اگر فشارهای فروش افزایش یابند و بازار به زیر نرخ ۱۹۱۵ دلار عبور کند، اونس طلا برای برخورد مجدد به محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۸۹۳ دلار آماده خواهد شد. با شکست این سطوح، ساختار بازار تا اصلاح ۵۰ درصدی نزولی خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت ۱۹۱۵ دلار موقعیت خود را حفظ کند، اونس طلا می تواند دوباره به سمت محدوده ۲۳٫۶ درصدی در نرخ ۱۹۵۰ دلار بازگردد. با عبور بازار از این سطوح، می توان شاهد افزایش قیمت طلا تا مقاومت ۱۹۸۵ دلار بود.

تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی اونس طلا 2 5 دیدبان: اخبار فارکس
تحلیل تکنیکال هفتگی اونس طلا