چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ – ۱۶:۰۶


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۱۱۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۵۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۳۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۱۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۳۷ و ۰٫۷۱۵۲ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۳٫۴۱ با تیک پروفیت اول ۱۵۲٫۱۸ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۸۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۳٫۴۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۳٫۹۵ و ۱۵۴٫۲۸ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۳۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۸۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۳۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۱۴ و ۰٫۸۵۰۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


چهارشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت اول

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱٫۰۶ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۲۸ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰٫۰۷
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱٫۰۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱٫۴۱ و ۱۳۱٫۶۱ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار