دوشنبه 1 آذر 1400 – 14:14


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: دلار نیوزلند / دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۹۷۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۰۳۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۴۹
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۹۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۹۵۲ و ۰٫۶۹۳۷ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: پوند انگلیس / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله فروش زیر نقطه ۱۵۳٫۸۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۲٫۵۷ و تیک پروفیت دوم ۱۵۲٫۲۶
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۳٫۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۴٫۳۴ و ۱۵۴٫۶۶ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / پوند انگلیس، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۳۸۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۴۲۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۴۳۵
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۳۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۳۶۱ و ۰٫۸۳۵۰ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار


دوشنبه: نقاط کلیدی بازار: یورو / ین ژاپن، تایم فریم ۳۰ دقیقه، آپدیت دوم

پیشنهاد: معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۴۴ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۲۱ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۴۰
پیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۴۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۱۲ و ۱۲۷٫۹۳ آغاز می کند.

تحلیل نقاط کلیدی بازار