یکشنبه 14 آذر 1400 – 13:32

تحلیل تکنیکال

اواسط ماه مارس ۲۰۲۰، جفت ارز USDCAD بعد از ثبت اوج قیمتی ۱٫۴۶۶۷، حرکت نزولی به راه انداخت و دلار آمریکا به دلار کانادا در طول چهارده ماه و نیم تا کف قیمتی ۱٫۲۰۰۶ سقوط کرد. بازار بعد از برخورد به این نرخ، USDCAD تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) اصلاح کرد. در گزارش روز یکشنبه (۷ آذر ماه) به احتمال تقویت بازار اشاره شده بود که USDCAD در ادامه بازگشت مثبت از کف قیمتی ۱٫۲۲۸۸ به نزدیکی برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی رسیده است. در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز با فشارهای خرید مواجه شود و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُررنگ) در سطح ۶۱٫۸ درصدی و اوج قیمتی ۱٫۲۹۵۰ عبور کند، مسیر حرکت بازار ابتدا تا برآورد ۱۰۰ درصدی هموار خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا دلار کانادا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال USDCAD نمودار هفتگی