یکشنبه 14 آذر 1400 – 11:28

جفت ارز EURUSD بیش از شش ماه است که تحت فشار فروش قرار دارد و نشانه‌های اندکی از تغییر این روند نزولی دیده می‌شود. هفته گذشته یورو وضعیت نسبتاً پایداری داشت. این در حالی است که لحن فدرال رزرو تغییر کرده و بایستی یورو در برابر دلار تضعیف می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. اگر بانک مرکزی اروپا تغییری در دیدگاه‌های پولی خود ایجاد نکند، احتمال تقویت یورو در برابر دلار آمریکا وجود دارد.
تا به امروز بانک مرکزی اروپا معتقد بوده که رشد سریع تورم موقتی است و به زودی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل از دید بانک مرکزی اروپا نیازی به اعمال سیاست‌های انقباضی پولی مثل افزایش نرخ بهره نیست. اگر دیدگاه بانک مرکزی اروپا یک‌شبه تغییر کند، اعتبار بانک مرکزی زیر سؤال خواهد رفت. این یعنی بانک مرکزی اروپا به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه خواهد داد و طرف آمریکایی هم با سرعت بیشتری به سمت سیاست‌های انقباضی پولی حرکت خواهد کرد. این به نفع EURUSD نخواهد بود.
البته تغییر ۱۸۰ درجه‌ای چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا غیرممکن نیست. شایعه شده که مقامات بانک مرکزی اروپا نسبت به تغییر در سیاست‌های انبساطی پولی شک و تردید دارند و آینده برای آن‌ها مبهم است. هر چند که شاید بانک مرکزی اروپا به برنامه خرید اوراق قرضه تحت نام PEPP خاتمه دهد، اما احتمال اینکه سایر سیاست‌های انبساطی تغییر کنند پایین است.
هفته گذشته داده‌های تورمی ناحیه یورو نشانگر رشد غیرمنتظره تورم بودند. رشد تورم ناحیه یورو از ۴٫۱ درصد در ماه اکتبر به ۴٫۹ درصد رسیده است. نرخ رشد تورم آلمان هم از ۴٫۵ درصد به ۵٫۲ درصد افزایش یافته است. در این میان شاخص‌های PMI ناحیه یورو بهتر از پیش‌بینی‌ها بودند و شرایط را برای تصمیم‌گیری سخت کرده‌اند. پس به طور خلاصه اگر تغییری در سیاست‌های پولی ناحیه یورو اعمال نشود، احتمال تضعیف بیشتر یورو وجود دارد.