دوشنبه 15 آذر 1400 – 9:33

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز AUDUSD که از اوج قیمتی ۰٫۸۰۰۷ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۷۱۰۶ دلار متوقف شد و در ادامه دلار استرالیا به دلار آمریکا در کانال صعودی نوسان می کرد که بازار بعد از شکست کف کانال، حرکت نزولی جدید به راه انداخته است. در گزارش روز جمعه (۱۲ آذر)، به احتمال تضعیف بازار اشاره شده بود که AUDUSD از سوی ۰٫۷۱۰۶ با مقاومت مواجه شده و بعد از شکست کف قیمتی جزئی ۰٫۷۰۶۲ به محدوده ۰٫۶۹۹۱-۰٫۷۰۱۰ رسیده است. برای این که جفت ارز به حرکت نزولی اخیر ابتدا تا نرخ رُند ۰٫۶۹ دلاری ادامه دهد، بایستی به زیر نرخ ۰٫۶۹۹۱ عبور کند.
اما انتظار می رود که بازار از سوی محدوده ۰٫۶۹۹۱-۰٫۷۰۱۰ حمایت شود و حرکت نزولی جفت ارز محدود شود. از این رو در صورت شکل گیری کندل بازگشتی صعودی، AUDUSD می تواند ابتدا به سمت تا ۰٫۷۰۶۲ دلار بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا دلار آمریکا نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال AUDUSD نمودار روزانه