جمعه 26 آذر 1395 – 9:13

به نظر می‌رسد که ناحیه حمایت هفتگی ۰٫۷۴۳۸-۰٫۷۳۱۵ تحت‌فشار قرارگرفته است، که احتمال شکست آن تا نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۶ در ۰٫۷۲۸۲ بسیار محتمل است. درحالی‌که ناحیه هفتگی به نظر ضعیف می‌رسد، اما کندل های روزانه به نزدیکی انتهای بالایی ناحیه حمایتی در ۰٫۷۳۳۴-۰٫۷۲۸۱ رسیده‌اند، که با خط روندی-حمایتی رسم شده از ۰٫۷۱۴۵ انطباق خوبی دارد.
در نمودار چهارساعته، AUD/USD با فشار فروش قوی مواجه شد (به دلیل افزایش تقاضای دلار آمریکا در بازار) و به زیر محدوده ۰٫۷۴ و همچنین نرخ بازگشایی دسامبر در ۰٫۷۳۸۷ رسید و در معاملات آمریکا هم به ناحیه تقاضای چهارساعته در ۰٫۷۳۶۵-۰٫۷۳۴۵ نفوذ کرد.
استراتژی: با این فرض که قدرت خریداران در محدوده ناحیه تقاضای چهارساعته تضعیف‌شده، احتمال این وجود دارد که جفت ارز به سمت کف قیمتی ۰٫۷۳۱۱، که در ۲۱ نوامبر ایجادشده حرکت کند، که پس از این کف قیمتی هم نرخ رُند ۰٫۷۳ قرارگرفته است. شاید مهم‌ترین پدیده تکنیکال، قرار گرفتن ۰٫۷۳ درست در بالای نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۶ در ۰٫۷۲۸۲ و همچنین در ناحیه حمایت روزانه فعلی باشد. می‌توان از محدوده ۰٫۷۳-۰٫۷۲۸۲ به دنبال خرید جفت ارز بود. بااین‌وجود، این محدوده بسیار کوچک است، به همین خاطر بهتر است که پیش از ورود به معامله خرید، حتماً در نمودارهای زیر چهارساعته به دنبال سیگنال خرید بود، تا از شکست‌های جعلی در امان ماند.
معامله خرید: ۰٫۷۳-۰٫۷۲۸۲، حد ضرر با توجه به محل سیگنال تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا – ۱۶ دسامبر