جمعه 31 فروردین 1397 – 10:31

در طول معاملات دیروز، حرکات قیمتی USDJPY تا حدودی محدود بود و جفت ارز در زیر مقاومت میانی چهارساعته ۱۰۷٫۵۰ نوسان می‌کرد. با توجه به روند صعودی فعلی چهارساعته، احتمالاً معامله گران انتظار ادامه رشد نرخ برابری رادارند.
بااین‌حال در نمودار هفتگی جفت ارز با مقاومت مهم ۱۰۷٫۴۵ درگیر است. این مقاومت سابقه قوی دارد و به همین دلیل می‌تواند نرخ برابری را تضعیف کند. درصورتی‌که جفت ارز به اوج‌های قیمتی جدیدی برسد، هدف بعدی بازار ناحیه عرضه هفتگی ۱۱۰٫۴۸-۱۰۸٫۸۶ خواهد بود. در همین راستا، نمودار روزانه هم با مقاومت ۱۰۷٫۳۲ درگیر است. شکست این مقاومت روزانه می‌تواند جفت ارز را به مقاومت روزانه بعدی در ۱۰۸٫۵۲ برساند، که درست در زیر ناحیه عرضه هفتگی قرارگرفته است. درحالی‌که بازگشت نزولی از آن می‌تواند جفت ارز را به ناحیه تقاضای روزانه ۱۰۶٫۲۳-۱۰۵٫۶۳ برساند.
استراتژی: درحالی‌که نمودار چهارساعته به حرکات صعودی ادامه دهد، هر دو نمودارهای هفتگی و روزانه به مقاومت‌های مهمی خواهند رسید. به همین دلیل از دید تکنیکال ورود به معامله خرید ریسکی است. پیش از اینکه به معامله فروش هم فکر کرد، توصیه می‌شود که حداقل منتظر شکسته شدن ۱۰۷ بمانید. در این صورت هدف نزولی اول جفت ارز، نرخ بازگشایی ماه مارس در ۱۰۶٫۶۳ خواهد بود که با نرخ بازگشایی ماه آوریل در ۱۰۶٫۲۴ و انتهای بالایی ناحیه تقاضای روزانه انطباق خوبی دارد.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و ین ژاپن