دوشنبه 14 اسفند 1396 – 9:33

بعد از بازگشت نزولی شاخص داوجونز از ناحیه تقاضای هفتگی ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲ و دو هفته حرکت صعودی شاخص در بالای نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۳۸۰۹، اخیراً شاخص پیش از ناحیه عرضه هفتگی ۲۶۶۲۶-۲۵۹۷۴ تحت فشار قرار گرفته است. هفته گذشته شاخص با تشکیل کندل نزولی سقوط کرد و به زیر نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ رسید و بخش زیادی از رشدهای اخیر را از دست داد. به همین دلیل، ناحیه تقاضای هفتگی اشاره‌شده دوباره مورد توجه بازار قرار گرفته است.
در نمودار روزانه، شاخص پس از شکست ناحیه تقاضای ۲۴۹۸۸-۲۴۷۹۲ (ناحیه مقاومت فعلی) و پیش از رسیدن به حمایت کانال رسم شده از کف ۱۷۸۸۳ تشکیل کف داده است. حرکت نزولی هفته گذشته به خاطر حمایت رئیس فدرال رزرو آمریکا از چهار مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ بود و همچنین موضوع اعمال تعرفه واردات در آمریکا موجب سقوط بازارهای سهام شد. در پی این حرکت نزولی، نمودار چهارساعته از چندین حمایت عبور کرد. از دید حرکات صعودی، مقاومت چهارساعته بعدی در ۲۴۸۸۴ قرار گرفته و حمایت مهم شاخص هم در ۲۴ هزار واحد قرار دارد.
استراتژی: در حال حاضر مقاومت چهارساعته ۲۴۸۸۴ تنها محل برای ورود به معامله است. نه‌تنها در داخل ناحیه مقاومت روزانه ۲۴۷۹۲-۲۴۹۸۸ قرار گرفته، بلکه فاصله کمی هم با نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ دارد. توصیه می‌شود که پیش از ورود به این معامله منتظر تشکیل کندل چهارساعته نزولی کامل بمانید.

.
حمایت‌ها: ۲۴۰۰۰، حمایت کانال روزانه، ۲۳۴۹۴-۲۳۴۲۴
مقاومت‌ها: ۲۴۸۸۴، ۲۴۹۸۸-۲۴۷۹۲، ۲۴۸۰۹

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز