یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 – 16:29

در طول معاملات هفته گذشته، شاهد برخورد مجدد شاخص داوجونز به زیر نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ بودیم. فشارهای فروش از این محدوده منجر به تشکیل پین بار نزولی هفتگی شده است. با این حال هنوز معلوم نیست که این پین بار نزولی برای جذب فروشندگان به بازار و رسیدن شاخص به ناحیه تقاضای هفتگی ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲ کافی خواهد بود یا خیر؟
ناحیه عرضه روزانه ۲۴۹۷۷-۲۴۶۸۲ از نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ حمایت می‌کند. مسیر نزولی شاخص تا حمایت کلیدی روزانه ۲۳۵۰۹ هموار است. از ابتدای هفته پیش به ناحیه مقاومت چهارساعته در ۲۵۰۲۴-۲۴۸۰۳ اشاره شده بود. این ناحیه شامل نرخ بازگشایی ماه مارس و مقاومت کلیدی چهارساعته است. این ناحیه مقاومتی با واگرایی نزولی RSI چهارساعته هم انطباق داشت و همچنین انطباق قوی با ساختار نمودارهای بلندمدت داشت.
استراتژی: طبق وضعیت بازار، می‌توان انتظار ادامه حرکات نزولی را داشت. احتمال برخورد مجدد نمودار چهارساعته به ناحیه تقاضای ۲۴۲۷۸-۲۴۱۵۰ وجود دارد. زیر این ناحیه تقاضا، بایستی به ناحیه تقاضای دیگری در ۲۳۴۵۲-۲۳۳۵۶ به‌عنوان هدف نزولی بعدی توجه کرد، که درست در زیر حمایت کلیدی روزانه ۲۳۵۰۹ قرارگرفته است.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز