دوشنبه 7 اسفند 1396 – 10:21

هفته گذشته شاهد بهبود شاخص سهام آمریکا بودیم. بعد از برخورد شاخص به نزدیکی نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹، شاخص داوجونز تقویت شد و با تشکیل الگوی پین بار صعودی می‌تواند خریداران جدیدی را وارد بازار کند و شاخص را به ناحیه عرضه ۱۶۶۱۶-۲۵۹۷۴ برساند. با این حال پیش از اینکه وارد معامله خرید شد، بایستی ناحیه مقاومت روزانه ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶ شکسته شود. شکست این محدوده می‌تواند مسیر صعودی شاخص را تا مقاومت کانال روزانه رسم شده از اوج ۲۱۱۶۹ هموار کند.
روز جمعه رالی صعودی که در شاخص به راه افتاد و شاخص توانست در نمودار چهارساعته به داخل ناحیه مقاومت ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶ برسد، اطمینان سرمایه‌گذاران از عدم افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو بوده است. این ناحیه مقاومت چهارساعته شامل مقاومت ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در ۲۵۳۸۱ می‌شود که در داخل ناحیه مقاومت روزانه قرار گرفته است. شکست قطعی ناحیه مقاومت چهارساعته فعلی می‌تواند شاخص را به نرخ بازگشایی ماه فوریه در ۲۶۰۸۳ برساند.
استراتژی: با وجود اینکه نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ فعال‌شده، ورود به معامله خرید کمی سخت است. در حالی که نمودارهای چهارساعته و روزانه حکایت از محدود بودن مسیر صعودی شاخص دارند، ورود به معامله خرید کار درستی نیست. به همین دلیل بهتر است که منتظر بسته شدن نمودار چهارساعته در بالای ناحیه مقاومت اشاره‌شده بمانید. شکست این ناحیه مقاومت چهارساعته و برخورد مجدد به آن در قالب حمایت می‌تواند برای ورود به معامله خرید مناسب باشد. حد سود معامله مقاومت کانال روزانه خواهد بود.

.
حمایت‌ها: ۲۴۵۴۰-۲۴۴۲۱، ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲، ۲۴۸۰۹
مقاومت‌ها: ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶، ۲۵۳۸۱، ۲۶۶۱۶-۲۵۹۷۴، ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داوجونز