سه شنبه 16 آذر 1395 – 8:26

از ابتدای ماه میلادی، طلا در محدوده نوسانی چهارساعته ۱۱۷۷٫۸-۱۱۶۱٫۹ گیر افتاده است. انتهای بالایی این محدوده از سوی ناحیه مقاومتی چهارساعته ۱۱۸۲٫۴-۱۱۷۸٫۵ حمایت می‌شود و شکست کف دامنه محدود نوسانی می‌تواند مسیر نزولی طلا تا ناحیه تقاضای چهارساعته ۱۱۵۰٫۹-۱۱۴۵٫۱ را هموار کند. در حال حاضر، با توجه به اینکه کندل های هفتگی در زیر ناحیه مقاومتی ۱۲۰۵٫۶-۱۱۸۱٫۳ قرار گرفته‌اند، احتمال ادامه حرکت نزولی در آینده نزدیک وجود دارد. بااین‌حال، برای اینکه قدرت فروشندگان از ناحیه مقاومت هفتگی تائید شود، بایستی کندل روزانه‌ای در زیر حمایت روزانه ۱۱۶۹٫۸ دلار بسته شود. این حرکت می‌تواند مسیر نزولی بازار تا ناحیه تقاضای روزانه در ۱۱۱۷٫۸-۱۱۰۸٫۲ را باز کند.
استراتژی: بر اساس مطالب بالا، بهتر است که منتظر بسته شدن کندل های چهارساعته در خارج از محدوده دامنه نوسانی ماند. در صورتی که طلا در زیر کف قیمتی دامنه محدود نوسانی بسته شود و در ادامه در قالب مقاومت به زیر این محدوده برخورد کند و کندل چهارساعته نزولی هم تشکیل شود، می‌توان با قرار دادن حد سود در ناحیه تقاضای چهارساعته ۱۱۵۰٫۹-۱۱۴۵٫۱ وارد معامله فروش شد.
معامله فروش: منتظر بسته شدن نمودار چهارساعته در زیر محدوده ۱۱۷۷٫۸-۱۱۶۱٫۹ بمانید. حد ضرر در بالای کندل نزولی چهارساعته قرار گیرد.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته طلا - 6 دسامبر

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته طلا – ۶ دسامبر