سه شنبه 11 خرداد 1395 – 10:14

تحلیل امروز را از نمودار هفتگی شروع می کنیم. همان طور که دیده می شود، در معاملات اخیر، USD/JPY به فاصله ۱۵ پیپی از ناحیه عرضه هفتگی ۱۱۳٫۸۰-۱۱۱٫۵۹ رسیده است، که جهش نزولی کوچکی را به راه انداخته است. در همین حال، حرکات قیمتی روزانه هم از مقاومت ۱۱۰٫۹۶ عبور کرده و به دستورات فروشی در نزدیکی خط نزولی روزانه رسم شده از اوج قیمتی ۱۱۴٫۴۴ رسیده اند، که در ادامه نرخ برابری اُفت کرده است.
با نگاه به نمودار چهارساعته، جفت ارز در ۱۱۱٫۴۴ به اوج رسیده و پین بار نزولی چهارساعته خوبی را در نزدیکی مقاومت میانی چهارساعته در ۱۱۱٫۵۰ تشکیل داده است. به تازگی، دستورات خرید از محدوده ۱۱۱٫۰۰ پاک شده اند، که با توجه به وضعیت نمودار های بلند مدت، مسیر نزولی را در روزهای آینده هموار می کند.
استراتژی: با فرض اینکه حرکات قیمتی چهارساعته در زیر نرخ ۱۱۱٫۰۰ بسته شوند، معامله فروش با برخورد مجدد جفت ارز به این نرخ در قالب مقاومت می تواند معامله منطقی باشد، که حد سود اول این معامله در حمایت چهارساعته ۱۱۰٫۳۸ قرار خواهد گرفت.
معامله فروش: ۱۱۱٫۰۰ – حد ضرر با توجه به محل سیگنال تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و ین ژاپن - 31 مه

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و ین ژاپن – ۳۱ مه