سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 – 11:01

بعدازاینکه نمودار هفتگی در بالای نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۰٫۹۷۴۴ بسته شد، خریداران از جفت ارز USDCHF حمایت کردند. همان‌طور که در نمودار هفتگی مشاهده می‌شود، جفت ارز می‌تواند تا ناحیه عرضه هفتگی در ۰٫۹۹۷۷-۰٫۹۸۸۸ صعود کند. با این حال نمودار روزانه به فاصله نزدیکی از مقاومت کلیدی در ۰٫۹۷۹۸ معامله می‌شود. در همین حال، نمودار چهارساعته هم بعد از بسته شدن نرخ برابری در بالای مقاومت میانی چهارساعته ۰٫۹۷۵۰ و برخورد به آن در قالب حمایت، به سمت ۰٫۹۸ نشانه رفته است. نه‌تنها این نرخ رُند با مقاومت کلیدی روزانه اشاره‌شده انطباق دارد، بلکه اندیکاتور RSI چهارساعته هم در داخل محدوده اشباع خرید قرارگرفته است.
استراتژی: حتی باوجوداینکه نمودار هفتگی در بالای نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ معامله می‌شود، اما می‌توان به سطح ۰٫۹۸ به‌عنوان محل مناسبی برای ورود به معامله فروش فکر کرد. با توجه به انطباق این سطح با نمودار روزانه و همچنین وضعیت اندیکاتور RSI چهارساعته، بازگشت جفت ارز به حمایت میانی چهارساعته ۰٫۹۷۵۰ می‌تواند جدی باشد.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و فرانک سوئیس