تحلیلگران سیتی بانک دیدگاه خود را در زمینه افزایش قیمت نقره به این شکل ارائه می کنند که پیش بینی می کنند فلز سفید در سال جاری می تواند تا ۳۰ دلار نیز برسد.

نقل قولهای مهم:
نقره تا ۲۵ دلار در ۱۲-۶ ماه آتی خواهد رسید و بر اساس پیش بینی سیتی بانک پتانسیل رسیدن تا ۳۰ دلار را نیز دارد.

بهبود شرایط اقتصادی در دنیا از نقره نیز پشتیبانی می کند.

تقاضا برای ذخیره ثروت نیز سبب افزایش قیمت نقره شده است.

عضو کانال یو تو فارکس شوید.