آخرین خبرها:
۲۱ جولای – آمار مبتلایان به ویروس کرونا تا ۴،۰۲۸،۵۶۹ نفر افزایش یافت، تعداد مبتلایان در کالیفرنیا ۱۰۲۸۷ نفر، در تگزاس ۹۹۹۲ نفر و فلوریدا ۹۴۴۰ نفر افزایش یافت.

۱۴ جولای – شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن ۰.۶ سالیانه و ۰.۶ ماهیانه گزارش شد و شاخص قیمت مصرف کننده خالص ۱.۲% سالیانه حفظ شده و ۰.۲% ماهیانه گزارش شد. این ارقام با شاخص قیمت مصرف کننده ماه مه که ۰.۱% سالیانه و ۰.۱-% ماهیانه همراه با شاخص قیمت مصرف کننده خالص ۱.۲% سالیانه و ۰.۱-% ماهیانه مقایسه می شوند.

دوم جولای – نرخ بیکاری ماه ژوئن از ۱۳.۳% به ۱۱.۱% کاهش یافت در حالیکه مشاغل جدید بخش غیر کشاورزی ۴۸۰۰K گزارش شدند که در بازبینی ماه قبل ۲۶۹۹K بودند.

۲۶ ژوئن – شاخص قیمت PCE ماه مه ۰.۱% ماهیانه و ۰.۵% سالیانه گزارش شد و شاخص قیمت PCE خصوصی خالص ۰.۱% ماهیانه و ۱.۰% سالیانه اعلام شد.

۲۵ ژوئن – تولید ناخالص داخلی نهایی برای سه ماهه اول ۵.۰-% اعلام شد که نسبت به برآورد دوم تغییری نداشته است. برآورد نهایی سیر صعودی را برای سرمایه گذاری ثابت بخش غیر مسکونی نشان داد؛ با این وجود این سیر صعودی با بازبینی های نزولی سرمایه گذاری موجودی های خصوصی، هزینه های مصرفی خصوصی و صادرات جبران شد.

۱۰ ژوئن – FOMC در جلسه ماه ژوئن خود تغییری در نرخها ندادند و در ۰.۰۰ – ۰.۲۵% حفظ کردند اما تسهیل کمی را رسمیت بخشیدند که به موجب آن اوراق قرضه را در طی نمودار با سرعت تقریبی ۸۰ میلیارد دلار در هر ماه در خزانه ها و ۴۰ میلیارد دلار در ماه در MBS، خریداری می کنند.

تغییرات آتی سنتیمنت:
تقاضا برای پول نقد محرک غالب دلار در طی ماههای اخیر بوده است کاهش ارزش دلار در بازار در ماه مارس منجر به این شد که حاضرین در بازار تقریبا همه دارایی های دیگر خود را به فروش برسانند و برای خرید دلار اقدام کنند – در نتیجه فشار تقاضای نقدینگی قدرت دلار افزایش یافت.

اگرچه نگرش بازار بطور چشمگیری بهبود یافته است و اقتصادها مجددا بازگشایی انجام می دهند، حاضرین در بازار از ارزهای امن فاصله گرفته اند و به سمت دارایی های پر ریسک تر بازگشتند. این عامل به همراه عرضه دلار پس از تسهیل سازی بی سابقه بانک مرکزی آمریکا(Fed) در ماههای گذشته سبب ضعف زیاد دلار شده است. با این حال موج دوم ویروس کرونا در آمریکا ریسک بزرگی را پیش روی امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بازار به وجود آورده است که از دلار به عنوان یک ارز امن حمایت می کند.

شیوع بیشتر ویروس کرونا و وضعیت ریسکی در بازار مسائل اصلی هستند. در حالیکه وضعیت کلی ریسکی بهبود می یابد، حاضرین در بازار پوزیشنهای ارز امن را با هدف دستیابی به فرصتهای پر بازده تر و ریسک دارتر باز می کنند. چنانچه نگرانی ها در خصوص پسروی شرایط اقتصادی افزایش یابد، دلار آمریکا به عنوان یک ارز امن با کاهش قیمت جدیدی مواجه خواهد شد.

محرکهای اولیه:
بانک مرکزی آمریکا (Fed) – چشم انداز سیاستهای پولی آمریکا به چشم انداز فاندامنتال دلار بستگی دارد. تسهیل سیاستها توسط FOMC هم اینک در سطوح بی سابقه ای قرار دارد و انتظارات در مورد مدت و میزان اقدامات اضطراری بر چشم انداز فاندامنتال دلار تآثیر خواهند گذاشت. تسهیل بیشتر بر دلار تأثیر خواهد داشت، در حالیکه انتظارات در مورد کاهش نهایی و نرمال سازی سیاستها حمایتی خواهند بود.
وضعیت ریسکی –دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی بیشترین نقدینگی را در جهان دارد و در نتیجه ارز پناهگاه امن نهایی است. اگرچه دلار همیشه ویژگی های پناهگاه امن را به تصویر نمی کشد، زمانی که بازارها آشفته می شوند و حاضرین دیگر دارایی های خود را به سرعت می فروشند تا به پول تبدیل کنند، دلار پناهگاه امن انتخابی خواهد بود.