پنجشنبه 3 اسفند 1396 – 10:21

روز چهارشنبه شاخص‌های سهام آمریکا برای دومین روز متوالی افت کردند. محرک اصلی افت شاخص Dow 30، گزارش نشست ماه ژانویه فدرال رزرو آمریکا بود. واکنش اولیه شاخص مثبت بود، اما در ادامه شاهد سقوط سریع داو بودیم. شاخص بعد از برخورد به زیر ناحیه مقاومت چهارساعته ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶ سقوط کرد. درصورتی‌که فروشندگان همچنان بر بازار تسلط داشته باشند، هدف بعدی بازار ناحیه تقاضای چهارساعته در ۲۴۵۴۰-۲۴۴۲۱ خواهد بود.
بر اساس نمودار هفتگی، به خاطر حرکت نزولی دیروز، شاخص در زیر نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ در ۲۴۸۰۹ قرارگرفته است. نمودار روزانه هم نشان می‌دهد که شاخص به زیر ناحیه مقاومتی ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶ واکنش نشان داده است. ادامه فشارهای فروش از این محدوده می‌تواند شاخص را تا حمایت کانال روزانه رسم شده از کف ۱۷۸۳۳ بسط دهد.
استراتژی: به خاطر اینکه نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۸ هنوز موقعیت خود را حفظ کرده، نمی‌توان به معامله خرید فکر کرد. معامله خرید در تضاد با جریانات چهارساعته و روزانه قرار دارد. معامله فروش هم‌چنین وضعیتی دارد. ورود به معامله فروش در تضاد با حمایت هفتگی خواهد بود. به همین دلیل، بهتر است که فعلاً از ورود به معامله Dow خودداری کرد.

.
حمایت‌ها: ۲۴۵۴۰-۲۴۴۲۱، ۲۳۴۹۴-۲۳۲۴۲، ۲۴۸۰۹
مقاومت‌ها: ۲۵۳۹۴-۲۵۲۵۶، ۲۵۳۸۱، ۲۶۶۱۶-۲۵۹۷۴، ۲۵۴۰۴-۲۵۲۵۶

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته شاخص داو