پنجشنبه 25 آذر 1395 – 9:48

نشست دیروز FOMC آمریکا موجب صعود شدید و سریع USD/CAD شد، به‌طوری‌که نرخ برابری پس از نفوذ به زیر ۱٫۳۱ سریعاً به سمت بالا برگشت. همان‌طور که از نمودار چهارساعته مشاهده می‌شود، جفت ارز بیش از ۲۰۰ پیپ صعود کرد و درنهایت به ناحیه عرضه ۱٫۳۳۳۴-۱٫۳۳۱۷ رسید. در حال حاضر بایستی توجه کرد که مقاومت روزانه در ۱٫۳۲۹۵ هم فعال‌شده است. باوجود واکنش‌های دیده‌شده بازار از ناحیه عرضه چهارساعته، نمودار هفتگی از احتمال ادامه حرکات صعودی تا مقاومت ۱٫۳۳۸۱ حکایت دارد. بااین‌حال، همچنان می‌توان با بسته شدن کندل چهارساعته فعلی در زیر ۱٫۳۳ وارد معامله فروش شد. این حرکت می‌تواند تا ناحیه حمایت میانی چهارساعته در ۱٫۳۲۵۰ برسد.
استراتژی: درصورتی‌که نمودار چهارساعته در زیر ۱٫۳۳ بسته شود، می‌توان با حد سود ۱٫۳۲۵۰ وارد معامله فروش شد. این حد سود، هدف اول معامله است، اما توصیه می‌شود که با رسیدن نرخ برابری به این محدوده، حد ضرر را به نقطه سربه‌سر فروش منتقل کنید.
معامله فروش: ۱٫۳۳، حد ضرر با توجه به محل تشکیل کندل نزولی چهارساعته تعیین شود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و دلار کانادا – ۱۵ دسامبر