چهارشنبه 29 فروردین 1397 – 10:15

روز سه‌شنبه حرکات قیمتی USDJPY تا حدودی ضعیف بودند و جفت ارز در اطراف ۱۰۷ نوسان می‌کرد. زیر این سطح، نرخ بازگشایی ماه مارس در ۱۰۶٫۶۳ و نرخ بازگشایی ماه آوریل در ۱۰۶٫۲۴ قرارگرفته‌اند، که نقش حمایتی را برای جفت ارز ایفا می‌کنند. نرخ ۱۰۶٫۲۴ با انتهای بالایی ناحیه تقاضای روزانه ۱۰۶٫۲۳-۱۰۵٫۶۳ انطباق دارد. این ناحیه تقاضا بعد از تشکیل پین بار نزولی روزانه در اطراف مقاومت ۱۰۷٫۳۲، هدف بعدی بازار است. در نمودار هفتگی، مقاومت ۱۰۷٫۴۵ همچنان فعال است. این سطح تاریخچه قوی دارد و به همین دلیل می‌تواند نرخ برابری را تضعیف کند.
استراتژی: نرخ ۱۰۷ وضعیت شکننده‌ای دارد و تنها به خاطر ناحیه تقاضای چهارساعته ۱۰۶٫۹۱-۱۰۶٫۸۲ است که موقعیت خود را توانسته حفظ کند. بااین‌حال، انتظار می‌رود که مقاومت‌های بلندمدت جفت ارز درنهایت نرخ برابری را تضعیف کنند و این حرکات نزولی حداقل تا ناحیه تقاضای روزانه در ۱۰۶٫۲۳-۱۰۵٫۶۳ ادامه یابند.
برای اینکه بتوان از این حرکت نزولی بهره برد، توصیه می‌شود که منتظر بسته شدن نرخ برابری در زیر ۱۰۷ بمانید و بعدازآن با برخورد مجدد جفت ارز به آن در قالب مقاومت و تشکیل کندل چهارساعته نزولی کامل وارد بازار شوید. هدف اول جفت ارز نرخ ۱۰۶٫۲۴ خواهد بود.

.

نمودار هفتگی، روزانه و چهارساعته دلار آمریکا و ین ژاپن